Реферати з Всесвітньої історії — Безкоштовні реферати з Всесвітньої історії — Всесвітня історія

РЕКЛАМА
Реклама  Реферат з всесвітньої історії на тему: Росія з 1815 по 1850 роки
  Російська імперія була однією з найбільших у світі. Окрім величезнихрозмірів вона помітно відрізнялась від інших європейських держав своїмполітичним устроєм. У жодній країні континенту правителі не мали такоїнеобмеженої влади, якою користувалися царі-імператори. Ніде бюрократія не булатакою деспотичною, як в цей період в Росії.
  У XVIII та XIX ст. українців Російської імперії, як правило...
   
   

  Реферат з всесвітньої історії на тему: ОФІЦІЙНА ЦЕРКВА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СЕКТАНТІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
  Ключові слова: Північне Приазов'я, сектантство, «духовні християни»,духобори, молокани, скопці.
  Північне Приазов'я, будучи складовою частиною Південної України, географічновключає південь сучасних Запорізької та Донецької областей та частинуХерсонської області, яка межує з Азовським морем. На півночі умовним кордономможна визначити межу на відстані приблизно 100-150 км від узбережжя...
   
   

  Реферат з всесвітньої історії на тему: Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Царства Польського в роки Першої світової війни
  В наш час біженська проблема, її постановка в попередні роки, а такожосмислення і різнобічний аналіз здобувають все більшу значимість у суспільстві.Адже сучасні біженці, які є результатом війн, міжнаціональних конфліктів таінших соціально-економічних потрясінь, практично 100 років по тому багато вчому стикаються з тими ж проблемами, що й поляки в роки Першої світової війни.В той час як зараз допомога їм поставлена на міжнародному і, безсумнівно, більшвисокому рівні...
   
   

  Реферат з всесвітньої історії на тему: Становлення політичних поглядів Ю. Пілсудського
  Становлення політичних поглядів Ю. Пілсудського
  Інтегрування України в Європу та загальноєвропейську структуру є неможливе без означення взаємовідносин з Польщею, чия історична доля переплетена з життям українського народу в минулому.
  Польсько-українські зв’язки протягом всієї їхньої історії характеризуються цінними для обох народів взаємовпливом та взаємовигідним співробітництвом. Плідність українсько-польських зв’язків обумовлюється етнічною спорідненістю, мовною близькістю, спільністю історичної долі обох народів. Втрата власної національної незалежності та державності у 18 – на поч. 19 ст. не поклала край прагненням польських правлячих кіл грати провідну роль у житті українського суспільства. Ці настрої знайшли своє відображення в ідеології польського...
   
   

  Реферат з всесвітньої історії на тему: ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
  До 1918 р. словацькі та чеські землі були у складі Австро-Угорськоїімперії.. Століттями чехи та словаки були позбавлені національноїсамостійності. Перша світова війна викликала в чеських землях і Словакіїширокий антивоєнний рух і посилення боротьби проти прогнилого режиму імперії.Чехи, словаки, закар-патські українці, призвані до австрійської армії, небажали помирати за імператора, переходили на бік супротивників Австро-Угорщини.Всередині країни посилився саботаж, почастішали страйки, зріс опір австрійськимчиновникам. У перебігу...