Реферати з Географії — Безкоштовні реферати з Географії — Географія

РЕКЛАМА
Реклама  Реферат з географії на тему: Альтернативні джерела енергії та обладнання в агропромисловому комплексі
  (найбільше вивчено і комерційно розвинене), газифікація (знаходиться надемонстраційному рівні розвитку) і піроліз ( знаходиться на дослідному рівнірозвитку). На сьогодні світовим лідером з використання соломи в енергетичнихцілях є Данія, де знаходиться в експлуатації біля 8000 фермерських установок,потужністю 0,1 — 1,0 МВТ, які споживають за рік 390 тис. т соломи і виробляють5,6 ПДЖ енергії. Крім цього, в Данії експлуатується 62 теплових і 9теплоелектричних станцій, які споживають 540 тис. т соломи щорічно. З метоюотримання теплової енергії солому в Європі...
   
   

  Реферат з географії на тему: Населення та його характеристика на прикладі України
  Україна – є однією з найбільших країн Європи як по території, так і почисельності населення.
  Основними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, єсоціально-економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природніта демографічні.
  Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під дію зовнішніх тавнутрішніх чинників, у тому числі й природних умов, правових, моральних тарелігійних норм, адміністративно-регулятивних актів, екологічних умовпроживання тощо...
   
   

  Реферат з географії на тему: Історія села Рунгури
  Довідник засвідчує, що, в Рунгурах 1890р. розмовляли українською мовою1641 житель, німецького-38, польського – жоден не розмовляв.
  1912р. у сілі проживало 2044 осіб (євреїв-140, поляків-50). Школа зареєстрованаяк одно класова, але з російською мовою.
  В наслідок першої світової війни розпалася Австро-Угорщина. 1 листопада 1918р.у Львові проголошена ЗУНР. (Західно-Українська Республіка).
  24 травня 1919р. Покуття зайняли румуно-боярскі окупанти, а у вересні 1919р. їхзамінили польські війська. Польський уряд не признавав ніяких рішень урядуЗУНР. Тому в 1919р. створюється українсько Галицька Армія...
   
   

  Реферат з географії на тему: Найважливіші фактори розвитку нових індустріальних країн (НІК) південно-східної Азії
  У ході прискореного промислового розвитку протягом останніх десятирічНІК Південно-Східної Азії досягли серйозних успіхів, хоча за своїми природним,науково-технічним потенціалом та багатьма показниками економічного розвиткувони відрізняються одна від одної (табл. 3).
  Аналіз промислового розвитку НІК Південно-Східної Азії свідчить, що їхніекономічні успіхи були досягнуті за рахунок комбінування чотирьох факторів: 1)експортно-промислової стратегії розвитку; 2) залучення іноземного капіталу; 3)державного регулювання; 4) створення життєздатних господарських суб'єктів -національних корпорацій...
   
   

  Реферат з географії на тему: Економіко-географічне положення Ізраїлю
  “Революція 1905 року у Росії”
  У січні 1905 року вибух страйк робітників на Путиловському заводі в Петербурзі.Вони вимагали 8-годинного робочого дня, встановлення мінімуму платні,поліпшення умов праці, визнання представництва робітників. Вимоги путиловцівпідтримали робітники інших заводів Петербургу, і застрайкувало понад 100.000робітників на 382 підприємствах. Це був перший вибух такого масштабу. Петербурґзалишився без води, світла, газет...
   
   

  Реферат з географії на тему: Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки
  Назва річки Дунай пройшла довгий історичний шлях, різні народності порізному називали її. У літературних пам’ятках античних часів від витоку доЗалізних Воріт річка була відома за назвою Данувіус (Danuvіus) і Данубіус(Danubіus). Нижче Залізних Воріт Дунай носив іншу назву _Істр (Іstr). Кельти,що населяли береги Дунаю, перші...
   
   

  Реферат з географії на тему: Гідрологія озер та водосховищ
  Походження і типи озер. Фізичні властивості і хімічний склад озернихвод. Морфологія і морфометрія озер. Водний режим, водний баланс, коливаннярівня води. Динамічні явища в озерах, течії та хвилювання, сейші. Тепловий ільодовий режим. Біологічні процеси в озерах. Наноси та донні відклади. Воднімаси. Призначення водосховищ та їх типи. Основні характеристики. Режим рівнів,водний баланс водосховищ. Вплив водосховищ на стік річок і природне середовище...
   
   

  Реферат з географі на тему: Біла Церква. Археологічні пам'ятки. Архітектурні пам'ятки
  Біла Церква має розгалужену систему закладів культури. Палаців культури- 3, кінотеатрів - 3, клубів - 6, Централізована бібліотечна система, 3 школимистецтв, 2 музичні школи, центр творчості "Соняшник", будинокхудожньої творчості, будинок юних техніків, будинок органної музики,музично-драматичний театр. У місті 24 народні та зразкові колективи. Серед них- ансамбль танцю "Рось", дитячий танцювальний...
   
   

  Реферат з географії на тему: Шепарівці
  Шепарівці розташовані на лівому березі повноводної ріки Прут , якаобливає село з південно-західної до південно-східної частини протягом п’ятикілометрів. Село колись називалось Шопарівці, а пізніше Шепарівці. Загальнаплоща села з прилеглими до нього землями становить близько 1000 гектарів...