Скачати чи переглянути онлайн підручник для 9 класу з Біології "Н.Ю. Матяш. М.Н. Шабатура" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Біологія 9 клас Н.Ю. Матяш. М.Н. Шабатура

Переглядів: 38 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Біології для 9 класуЗмістВСТУП

ЗАГАЛЬНОБІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЛЮДИНУ

§1. БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
§2 ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
§3. БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ. РАСИ ЛЮДЕЙ
§4. ОСОБЛИВОСТІ ВИДУ HOMO SAP!ESS

РОЗДІЛ І. ЛЮДИНА

Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

§5. КЛІТИНА ЯК СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
§6. ТКАНИНИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
§7. ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
§8. РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Тема 2. ОПОРА І РУХ

§9. ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. БУДОВА КІСТОК
Лабораторна робота №1(A). Мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканим
§10. БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ
§11. БУДОВА І ФУНКЦІЇ М'ЯЗІВ
Лабораторна робота №1(B). Мікроскопічна будова м'язової тканини
§12. ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ М’ЯЗІВ. РОБОТА М’ЯЗІВ
Лабораторна робота № 2. Втома у разі статичного і динамічного навантажень. Вилив ритму і навантаження на розвиток втоми
§13. ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ
§14. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ
Практична робота № 1 Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи
§15. РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я

Тема З. КРОВ І ЛІМФА

§16. ВНУТРІШНЄ РІДКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ
§17. ЕРИТРОЦИТИ, ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ
§18. ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
§19 ТРОМБОЦИТИ, ЗСІДАННЯ КРОВІ
§20. ЛЕЙКОЦИТИ
Лабораторна робота №3. Мікроскопічна будова крові людини
§21. ІМУНІТЕТ. ФОРМИ ТА ВИДИ ІМУНІТЕТУ
§22. ІМУННА СИСТЕМА. ІМУННА РЕГУЛЯЦІЯ
§23. ОРГАНИ КРОВООБІГУ. СЕРЦЕ. ЙОГО БУДОВА
§24. СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ. РОБОТА СЕРЦЯ
§25. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. ДВА КОЛА КРОВООБІГУ
§26. РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ. АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК І ПУЛЬС
Практична робота №2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску
Практична робота №3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження
§27. ЛІМФООБІГ
§28. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
Практична робота №4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах у разі порушення кровообігу
§29. ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЇМ

Тема 5. ДИХАННЯ

§30. ДИХАННЯ — ОДНА З УМОВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ
§31. НИЖНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ. ЇХНЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ
§32. БУДОВА ЛЕГЕНІВ ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ
§33. ДИХАЛЬНІ РУХИ ТА ЇХНЯ РЕГУЛЯЦІЯ
§34. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ

§35. ЖИВЛЕННЯ ТА ТРАВЛЕННЯ
§36. СИСТЕМА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ. ЇХНЯ БУДОВА. ФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ
§37. ТРАВЛЕННЯ В РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ
Лабораторна робота № 4. Дія ферментів слини на крохмалі
§38. ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ
§39. ТРАВЛЕННЯ В КИШЕЧНИКУ
§40. ХВОРОБИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА
§41. ОБМІН РЕЧОВИН
§42. ВІТАМІНИ. ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
§43. ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВ’Я
Практична робота №5. Антропометричні виміри
Практична робота №6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам

Тема 7. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§44. ШКІРА ЯК ОРГАН ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ЛЮДИНИ
Лабораторна робота №5. Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна)
§45. РОЛЬ ШКІРИ В РЕГУЛЯЦІЇ ТЕПЛООБМІНУ
Практична робота №7. Вимірювання температури тіла у пахвовій ямці
§46. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

Тема 8. ВИДІЛЕННЯ

§47. СИСТЕМИ ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН З ОРГАНІЗМУ
§48. МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ СЕЧІ
§49. ЗАХВОРЮВ АННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЕННЯ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§50. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
§51. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ
§52. ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ

Тема 10. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§53. СИСТЕМА ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ
§54. РОЗВИТОК І БУДОВА СТАТЕВИХ КЛІТИН
§55. СТАТЕВІ ДОЗРІВАННЯ
§56. ЗАПЛІДНЕННЯ. ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ
§57. ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
§58. ВІКОВИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§59. НЕРВОВА СИСТЕМА. ЇЇ БУДОВА ТА ЗНАЧЕННЯ
§60. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА І ФУНКЦІЇ
§61. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДДІЛІВ
§62. ПЕРЕДНІЙ МОЗОК. ЙОГО БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ
Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями)
§63. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
§64. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
§65. ВЗАЄМОДІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ

Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§66. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
§67. ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА. БУДОВА ОКА
§68. СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ
Лабораторна робота №7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло
§69. СПРИЙНЯТТЯ СВІТЛА. КОЛЬОРУ ТА ПРОСТОРУ
Лабораторна робота №8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока
§70. СЛУХОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ. БУДОВА ВУХА
Лабораторна робота №9. Вимірювання порога слухової чутливості
§71. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ РІВНОВАГИ, РУХУ, ДОТИКУ, ТЕМПЕРАТУРИ, БОЛЮ
§72. НЮХОВА І СМАКОВА СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ II. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 1. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

§73. ПОВЕДІНКА І ПСИХІКА ЛЮДИНИ
§74. ПРИРОДЖЕНІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ
§75 НАБУТІ МЕХАНІЗМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ
Лабораторна робота №10. Безумовні й умовні рефлекси людини
§76. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ
§77. НАВЧАННЯ, НАВИЧКИ Й ЗВИЧКИ
§78. ПАМ’ЯТЬ. МЕХАНІЗМИ ПАМ'ЯТІ
§79. ВИДИ ПАМ'ЯТІ. РОЗВИТОК ПАМ‘ЯТІ.
Практична робота №8. Дослідження різних видів пам'яті
§80. БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ЯК ФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ЧЕРГУВАННЯ СНУ ТА АКТИВНОСТІ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

§81. МИСЛЕННЯ І ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ
§82. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СВІДОМОСТІ
§83. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОРИ КІНЦЕВОГО МОЗКУ
§84. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
§85. УВАГА. ЇЇ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ
§86. ЕМОЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ
§87. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ТЕМПЕРАМЕНТ
Практично робота №9. Визначення типу темпераменту
§88. ОСОБИСТІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ
§89. ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ. ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ
Практична робота 10. Виявлення професійних схильностей
§90. ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Покажчик термінів і понять
Додаток 1. Вітаміни, їхнє значення, добова потреба, харчові продукти, що містять вітаміни, та ознаки гіпо- та авітамінозу
Додаток 2. Енергетична цінність деяких продуктів харчування та використання енергії під час фізичного навантаження
Додаток 3. Інформаційний матеріал до практичної роботи №6
Додаток 4. Дидактичний матеріал до практичної роботи №8
Додаток 5. Практична робота №9
Додаток 6. Практична робота №10
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-504-925-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Біологія 9 клас Н.Ю. Матяш. М.Н. Шабатура" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.