Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Географії "Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 8 клас (Нова програма 2016) Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.

Переглядів: 56 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Географії для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістЯк працювати з підручником 5

Вступ

§ 1. Фізична та суспільна географія України 6
§ 2. Дослідження території України 11

Розділ І. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта 16
§ 3. Зображення України в картографічних творах 16
§ 4. Картографічні проекції 18
§ 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 21
Тема 2. Топографічні карти 26
§ 6. Читання топографічних карт 26
§ 7. Практичне використання топографічних карт. Визначення географічних і прямокутних координат за топографічною картою 30
§ 8. Визначення відстаней, площ, напрямків, висот за топографічною картою 34

Розділ ІІ. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу 40
§ 9. Політична карта 40
§ 10. Фізико-географічне положення України 45
§ 11. Економіко- та політико-географічне положення України 49
Тема 2. Формування території України 53
§ 12. Адміністративно-територіальний устрій і територіальні зміни України у ХХ–ХХІ ст. 53
Тема 3. Україна на карті годинних поясів 59
§ 13. Система відліку часу 59

Розділ ІІІ. Природні умови і природні ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси 65
§ 14. Форми земної поверхні та рельєф України 66
§ 15. Геологічна історія Землі 70
§ 16. Тектонічні структури України 75
§ 17. Геологічна будова території України 79
§ 18. Типи рельєфу за походженням 83
§ 19. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини 87
§ 20. Рудні та нерудні корисні копалини 90
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси 96
§ 21. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація 96
§ 22. Атмосферна циркуляція 101
§ 23. Розподіл кліматичних показників в Україні 106
§ 24. Вплив погодно-кліматичних умов на господарську діяльність людини 112
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси 117
§ 25. Основні характеристики річки 118
§ 26. Найбільші річкові системи України 123
§ 27. Лимани й озера 130
§ 28. Болота, підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання 135
Теми 4–6. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ 143
§ 29. Умови ґрунтоутворення 144
§ 30. Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові ресурси 147
§ 31. Рослинний покрив України 153
§ 32. Тваринний світ України 160
Тема 7. Ландшафти України 167
§ 33. Ландшафт як природна система 168
§ 34. Районування природних ландшафтів України 171
§ 35. Зони мішаних, широколистих лісів 175
§ 36. Лісостепова зона 182
§ 37. Степова зона 188
§ 38. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф 195
§ 39. Українські Карпати: клімат, води суходолу, висотна поясність ландшафтів, природні області, охорона природи 199
§ 40. Кримські гори: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф 203
§ 41. Кримські гори: клімат, внутрішні води, органічний світ, природні області, охорона природи 206
§ 42. Чорне море 210
§ 43. Азовське море 216
Тема 8. Природокористування 222
§ 44. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки 222
§ 45. Природокористування в умовах сталого розвитку 229
§ 46. Природно-заповідний фонд України 232

Розділ ІV. Населення України і світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України 240
§ 47. Динаміка чисельності населення світу й України 240
§ 48. Природний рух населення світу й України 246
§ 49. Міграції населення 250
§ 50. Статево-віковий склад населення 255
Тема 2. Розселення 259
§ 51. Густота населення 259
§ 52. Населені пункти 264
§ 53. Урбанізація 270
Тема 3. Етнічний склад населення 274
§ 54. Етнічний склад населення світу 274
§ 55. Національний склад населення України 280
Тема 4. Релігійний склад населення 290
§ 56. Географія світових і національних релігій 290
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні 296
§ 57. Трудові ресурси й економічно активне населення 296
§ 58. Проблеми зайнятості населення в Україні 300
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Літера ЛТД
Рік: 
ISBN: 978-966-178-674-4
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Географія 8 клас (Нова програма 2016) Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.