Скачати чи переглянути онлайн підручник для 9 класу з Української мови "О.В. Заболотний, В.В. Заболотний" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова. 9 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний

Переглядів: 419 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістВСТУП. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 1. Просте неускладнене речення
§ 2. Просте ускладнене речення

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 3. Пряма мова
§ 4. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою
§ 5. Діалог
§ 6. Цитата
§ 7. Узагальнення вивченого з теми «Пряма і непряма мова»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Складне речення і його ознаки
§ 9. Складносурядне речення
§ 10. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
§ 11. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§ 12. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 13. Складнопідрядне речення
§ 14. Види складнопідрядних речень
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними
§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу
§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядними порівняльними
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови
§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і допустовими
§ 20. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 22. Смислові відношення та інтонація у безсполучниковому складному реченні
§23. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
§ 24. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні
§ 25. Тире в безсполучниковому складному реченні
§ 26. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

§ 27. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком
§ 28. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
§ 29. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами зв’язку»

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ (ССЦ)

§ 30. Поняття про складне синтаксичне ціле
§ 31. Складне синтаксичне ціле і абзац
§ 32. Засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування речень у висловлюванні
§ 33. Структурні типи складних синтаксичних цілих
§ 34. Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Складне синтаксичне ціле»

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 35. Слово як предмет вивчення. Мовні аспекти вивчення речення
§ 36. Практикум з орфографії

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. Читання мовчки тексту
Урок 2. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Урок 3. Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Урок 4. Вибірковий переказ тексту художнього стилю
Урок 5. Вибірковий переказ тексту наукового стилю
Урок 6. Стислий переказ тексту наукового стилю
Урок 7. Тези прочитаного
Урок 8. Конспектування як різновид стислого переказу почутого
Урок 9. Доповідь на морально-етичну та суспільну теми в публіцистичному стилі
Урок 10. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Урок 11. Оповідання на самостійно обрану тему
Урок 12. Ділові папери. Заява
Урок 13. Ділові папери. Автобіографія
Урок 14. Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему

ДОДАТКИ

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Основні пунктограми
Узагальнювальні таблиці
Тлумачний словничок
Словничок синонімів
Скорочені відповіді до деяких вправ
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-504-907-4
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова. 9 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".