Онлайн Бібліотека — UkRead.Net » Сторінка 9

Креслення 11 клас Струкевич В. К. Сидоренко (профільний рівень)
Історія України 11 клас Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І. (стандарт, академічний рівень)
История Украины 11 клас Е. И. Пометун, Н. Н. Гупан (стандарт, академический уровень)
Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н. М. Гупан
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Історія України 11 клас С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва ( рівень стандарту, академічний )
Історія України 11 клас Ф.Г. Турченко (Профільний рівень)
Информатика 11 клас И.Я. Ривкинд, Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько ( уровень стандарта)
Захист Вітчизни 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (рівень стандарту) Інформатика 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (академічний, профільний рівень) Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни Захист Вітчизни 11 клас Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., Фука M. M. (стандарт, академічний, профільний рівень, для дівчат) Захист Вітчизни 11 клас Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М.
Защита Отечества 11 клас Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М.
Економіка 11 клас Радіонова І.Ф. (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко (профільний рівень)
РЕКЛАМА
Реклама


Останні надходження рефератів та творів


  Реферат з екології на тему: Хімія і екологія
  Хімічна промисловість та наука хімія багато корисного зробили і роблять для суспільства. Вони дають лікарські препарати, виготовляють штучні тканини та пластмаси, які так необхідні сьогодні, дозволяють замінювати природну сировину на штучну.
  Однак, разом з цим хімічні сполуки забруднюють навколишнє середовище і приносять чималу шкоду. Так, із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними...
   
   

  Реферат з екології на тему: Водні ресурси
  Водні ресурси виступають джерелом промислового і побутовоговодопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього народногогосподарства та у життєдіяльності населення.
  Рівень забезпеченості України водними ресурсами є недостатнім і визначаєтьсяформуванням річкового стоку, наявністю підземних і морських вод. Потенційніресурси річкового стоку оцінюються у 209,8 куб. км, з яких місцевий стік натериторії України становить в середньому 52,4 куб. км, приток — 157,4 куб. км.Запаси підземних вод, не пов'язаних з поверхневим стоком, становлять 7 куб. км.Крім того, в господарстві...
   
   

  Реферат з екології на тему: Енергія сонця навколо нас
  Сонячна радіація - енергія випромінювання Сонця - є основним джерелом енергії атмосферних процесів; вона вимірюється кількістю тепла і виражається в мегаджоулях на 1 кв.м. Промениста енергія Сонця досягає земної поверхні, проникаючи через шари атмосфери, що частково поглинає, відбиває і розсіює сонячну радіацію.
  Пряма радіація - сонячна радіація, що доходить до земної поверхні у виді пучка паралельних променів, що виходять безпосередньо від сонячного диска...
   
   

  Реферат з екології на тему: Екологічний зміст науково-технічної революції
  На початку XX ст. В.І.Вернадський, проаналізувавши масштаби впливу людської діяльності на оточуюче природне середовище, прийшов до висновку, що за своєю сукупною виробничою силою людство стало співмірним з потужністю геологічних процесів, що відбуваються на нашій планеті. Різке зростання сукупної виробничої сили людства, яке зафіксував учений, було наслідком переходу суспільства до індустріальної стадії розвитку, масового застосування машин і породило віру у всемогутність людської цивілізації та необмеженість її зростання...
   
   

  Реферат з екології на тему: Екологічний стан водойм в м. Києві
  Мала академія наук
  “Дослідник”
  “Людина. Екологія. Суспільство.”
  Секція “Біологія”
  Екологічний стан водойм в м. Києві
  ЗМІСТ
  1. Найбільш актуальні екологічні проблеми природних вод України
  2. Екологія Дніпра
  · найголовніші чинники
  · державні “охоронники” Дніпра
  · способи очистки стічних вод
  3. Вплив відходів на здоров'я людини...
   
   

  Реферат з екології на тему: Екологічна конверсія в промисловості
  Виникла необхідність наукового аналізу взаємодії промисловоговиробництва з при-родним середовищем, на основі якої почала розвиватися новагалузь загальної екології — промислова екологія.
  Промислова екологія є розділом загальної екології, що вивчає впливпромислово-го виробництва на навколишнє природне середовище...
   
   

  Реферат з екології на тему: Основи моделювання стану довкілля. Моделювання впливу атмосферних забруднень на сільськогосподарське виробництво
  1. Методика визначення фізичних втрат рослинницької продукції(натуральної шкоди) у зв’язку з атмосферним забрудненням.
  Металургійні, хімічні, коксохімічні і вугільні підприємства, теплові станції,цементні, алюмінієві та інші заводи забруднюють атмосферу, що негативно впливаєна рослинний покрив, а культурні рослини значно знижують урожайність. Проходитьце внаслідок загазованості атмосфери промислових зон сполуками сірки, фтору,оксидами азоту та вуглецю, парами фенолів, запиленістю повітря сажею ічастинками вугілля, золи, металів, цементу...
   
   

  Реферат з геології на тему: Кутові вимірювання в полігонометричних ходах
  Застосовують два способи кутових вимірювань в полігонометричних ходах:спосіб вимірювання окремого кута і спосіб кругових заходів.
  Спосіб вимірювання окремого кута застосовується, якщо на пункті два напрямки. Вцьому випадку вимірюється кут між двома напрямками.
  Якщо на пункті три або більше напрямків, застосовується спосіб круговихзаходів. В цьому випадку вибирається початковий напрямок і вимірюються усінапрямки по відношенню до початкового...
   
   

  Реферат з геології на тему: Cелеві явища у Карпатах
  Сель — короткочасний бурхливий паводок на гірських річках з величезною кількістю наносів, що надає йому характер бруднокамінного потоку.
  Селеві потоки завдають істотних збитків народному господарству Українських Карпат, вони заносять селевими відкладеннями шосейні і залізничні дороги, руйнують лінії електропередач і берегоукріплюючі спорудження, зносять окремі будинки, причому проходження селів супроводжується людськими жертвами, що надає селевим процесам катастрофічного характеру.
  Експедиція, що склалася в регіоні, мала на меті проведення наукових досліджень і розроблення заходів боротьби із селями. Саме в рамках селевої проблеми в Карпатах була започаткована наша співдружність із професорами...
   
   

  Реферат з геології на тему: ДВІ ПОСТАТІ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ: В. В. ХВОЙКА ТА М. О. МАКАРЕНКО (За матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України)
  Хвойка В. В.+929:902(477)Макаренко М. О. Вікторія Колеснікова,
  завідувач наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
  ДВІ ПОСТАТІ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ: В. В. ХВОЙКА ТА М. О. МАКАРЕНКО (Заматеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України)
  Стаття присвячена постатям двох відомих дослідників-археологів: В. В. Хвойці таМ. О. Макаренку. На підставі листування простежуються наукові контакти вчених,окреслюється коло взаємних інтересів, з'ясовуються місця археологічнихдосліджень.
  Ключові слова: М. О. Макаренко, В. В. Хвойка, археологічні дослідження...
   
   
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 –екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом

Останні надходження підручників
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0831-9
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-310-7
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0841-8
Формат: PDF (електронна книга)

Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 
ISBN: 978-966-2542-24-0
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0095-3
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0102-8
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0092-2
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0067-0
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0068-7
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни
Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік:
ISBN: 978-966-308-379-7
Формат: PDF (електронна книга)