Онлайн Бібліотека — UkRead.Net » Сторінка 7

Креслення 11 клас Струкевич В. К. Сидоренко (профільний рівень)
Історія України 11 клас Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І. (стандарт, академічний рівень)
История Украины 11 клас Е. И. Пометун, Н. Н. Гупан (стандарт, академический уровень)
Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н. М. Гупан
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Історія України 11 клас С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва ( рівень стандарту, академічний )
Історія України 11 клас Ф.Г. Турченко (Профільний рівень)
Информатика 11 клас И.Я. Ривкинд, Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько ( уровень стандарта)
Захист Вітчизни 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (рівень стандарту) Інформатика 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (академічний, профільний рівень) Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни Захист Вітчизни 11 клас Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., Фука M. M. (стандарт, академічний, профільний рівень, для дівчат) Захист Вітчизни 11 клас Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М.
Защита Отечества 11 клас Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М.
Економіка 11 клас Радіонова І.Ф. (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко (профільний рівень)
РЕКЛАМА
Реклама


Останні надходження рефератів та творів


  Реферат з історії України на тему: Насильницька колективізація в українському селі
  На кінець 20-х — початок 30-х рр. соціально-економічний розвиток країни поставив на порядок денний питання перетворень у сільському господарстві на основі докорінної технічної реконструкції, піднесення загальної культури села. Система господарювання на селі, сформована в 20-ті рр., стримувала економічний розвиток країни, але разом з тим не вимагала проведення "суцільної колективізації" у стислі терміни, як це було зроблено. Ніякі об'єктивні умови не можуть виправдати злочинів, насильств і терору щодо селян, вчинених під час колективізації і розкуркулювання по-сталінськи. Гасло "суцільної колективізації", яке Сталін висунув на початку 1928 р., змінило характер перетворень, здійснюваних до цього, і суперечило самій ідеї добровільності об'єднання селян у колективні господарства...
   
   

  Реферат з історії України на тему: Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій
  Російська імперія була однією з найбільших у світі. Окрім величезних розмірів вона помітно відрізнялась від інших європейських держав своїм політичним устроєм. У жодній країні континенту правителі не мали такої необмеженої влади, якою користувалися царі-імператори. Ніде бюрократія не була такою деспотичною,
  У XVIII та XIX ст. українців Російської імперії, як правило, називали малоросами. Ті з них, що проживали на території Австрійської імперії, продовжували називати себе русинами...
   
   

  Реферат з історії України на тему: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР УПАСЦ 1928 Р.: ПІДГОТОВКА, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
  У статті простежується підготовка, проведення та результати Всеукраїнського Православного Собору Української Православної Автокефальної Синодальної Церкви 1928 р. Особлива увага звертається на проведення цих заходів на єпархіальному рівні. Автор доходить висновку, що переважна більшість рішень Собору носила декларативний характер і не була втілена в життя.
  Ключові слова: Всеукраїнський Православний Собор Української Православної Автокефальної Синодальної Церкви.
  В статье прослеживается подготовка, проведение и результаты Всеукраинского Православного Собора Украинской Православной Автокефальной Синодальной Церкви 1928 г. Особое внимание обращается на проведение этих мероприятий на епархиальном уровне. Автор приходит к выводу, что подавляющее большинство решений Собора носило декларативный характер и не было воплощено в жизнь.
  Ключевые слова: Всеукраинский Православный Собор Украинской Православной Автокефальной Синодальной Церкви...
   
   

  Реферат з історії України на тему: Розпад Давньоруської держави на окремі князівства — землі
  Київська Русь проіснувала майже три століття. Вона відіграла важливу роль в історії Європи, перегородивши шлях на Захід незліченним ордам кочовиків. Східні слов'яни, які об'єднались в єдину міцну державу, зуміли відбити їхній натиск і зберегти незалежність. Проте зміцнення феодальних відносин призвело до розпаду Давньоруської держави, і на ХІІ-ХШ ст. припав період феодальної роздробленості Русі.
  Для земель Давньоруської держави у ХІІ-ХШ ст. був характерний розвиток феодально-кріпосницьких відносин, що позначилося зростанням феодального землеволодіння і феодальної залежності смердів. Основною формою феодального землеволодіння була вотчина (князівська, боярська і церковна). Водночас з'являється й умовне землеволодіння, коли князі давали своїм військовим слугам (дружинникам, служивим боярам) землю та селян за умови, що вони служитимуть їм...
   
   

  Реферат з історії України на тему: СТАНОВИЩЕ НІМЕЦЬКОЇ ШКОЛИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
  Територія півдня України протягом багатьох сторіч знаходилася на перехресті міграційних шляхів, що обумовило її поліетнічність. Після приєднання Криму до Російської імперії в 1783 р. цей регіон починають заселяти вихідці з німецькомовних країн. Переселяючись в межі нової країни, вони приносять не тільки передові досягнення в області сільського господарства, але і власну культуру. Її складовою частиною була школа, що на півдні України здобула новий етап у своєму розвитку...
   
   

  Реферат з історії України на тему: Мамай – татарський хан і український козак
  Персона козака Мамая протягом майже трьох століть прикрашала чи не кожну хату українського Лівобережжя
  Нащадки хана Мамая були одними з засновників українського козацтва
  Символом українського козацтва є легендарний козак Мамай. Мабуть, у кожного, хто цікавився історією його портретів, виникало запитання: чи пов'язаний цей образ з тим ханом Мамаєм, про якого в підручниках пишуть, що його переміг на Куликовому полі московський князь Димитрій Донськой? На це запитання спробував знайти відповідь російський історик та етнолог Олександр Шенников.
  Татарський хан у степах України...
   
   

  Реферат з історії України на тему: Наш край в роки другої світової війни
  історію людства війна була для нашого народу “великою вітчизняною війною”? Чому ми святкуючи визволення наших міст і сіл від німецьких загарбників забуваємо що ці населені пункти після того попали під тоталітарний режим “імперії зла”, що проводила політику етноциду знищуючи українців? Як оцінювати участь українців у бойових діях другої світової війни під різними прапорами?
  Звичайно можна пробувати ігнорувати ці питання, протиставивши їм емоційні аргументи: люди загинули, люди терпіли, тому вони...
   
   

  Реферат з історії України на тему: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУПЕЦТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУПЕЦТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Протягом першої чверті ХІХ століття чітко визначився аграрний характер економіки Південної України, промисловість була спрямована на обробку сільськогосподарської продукції. Тваринництво домінувало. Дехто з купців мав власні, хоча й невеликі, кінні заводи на найнятих або куплених землях [1.-С.206]. Крім того, купці скуповували молодняк, відгодовували його протягом року на орендованих землях, а потім продавали за більш високу ціну покупцям із внутрішніх губерній, або переганяли на продаж до Москви, Петербурга і в інші міста. Виготовляли солонину, що йшла за підрядами на потреби Чорноморського флоту. У 1802 році через кордони Херсонської і Подільської губерній було продано скота на суму 27 176 руб. сріблом...
   
   

  Реферат з економіки на тему: Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв'язків
  Всі вище викладені аргументи свідчать про те, що лізингова діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору.
  Так, наприклад, питома вага інвестицій через лізинг у загальній сумі національних інвестицій в устаткування в 1992 році за даними Європейської федерації національних асоціацій лізингових товариств склала в Німеччині - 16,6%, Англії - 28,2%, Франції - 17,5%, Нідерландах - 10,5%, Швеції - 26,3%, Австрії - 19,9%. В США це джерело дає близько 30% загальних капіталовкладень.
  Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що в умовах економічної кризи, подібної до тієї, що склалася в Україні, коли практично зупинилося фінансування...
   
   

  Реферат з економіки на тему: Алгоритм розробки та побудови семантичного диференціала досліджуваного товару
  Алгоритм розробки та побудови семантичного диференціала досліджуваного товару
  Потрібно вибрати базу порівняння – товар конкурента, який становить найбільшу загрозу і є найбільш репрезентативним на ринку.
  Необхідно визначити споживчі характеристики даної категорії товару, які є найважливішими для досліджуваної цільової групи споживачів, та вибрати систему оцінок цих характеристик...
   
   
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 –екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом

Останні надходження підручників
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0831-9
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-310-7
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0841-8
Формат: PDF (електронна книга)

Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 
ISBN: 978-966-2542-24-0
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0095-3
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0102-8
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0092-2
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0067-0
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0068-7
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни
Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік:
ISBN: 978-966-308-379-7
Формат: PDF (електронна книга)