Онлайн Бібліотека — UkRead.Net » Сторінка 10

Креслення 11 клас Струкевич В. К. Сидоренко (профільний рівень)
Історія України 11 клас Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І. (стандарт, академічний рівень)
История Украины 11 клас Е. И. Пометун, Н. Н. Гупан (стандарт, академический уровень)
Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н. М. Гупан
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Історія України 11 клас С.В. Кульчицький, Ю.Г. Лебедєва ( рівень стандарту, академічний )
Історія України 11 клас Ф.Г. Турченко (Профільний рівень)
Информатика 11 клас И.Я. Ривкинд, Т.И. Лысенко, Л.А. Черникова, В.В. Шакотько ( уровень стандарта)
Захист Вітчизни 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (рівень стандарту) Інформатика 11 клас Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько (академічний, профільний рівень) Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни Захист Вітчизни 11 клас Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., Фука M. M. (стандарт, академічний, профільний рівень, для дівчат) Захист Вітчизни 11 клас Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М.
Защита Отечества 11 клас Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М.
Економіка 11 клас Радіонова І.Ф. (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна (стандарт, академічний рівень) Економіка 11 клас І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко (профільний рівень)
РЕКЛАМА
Реклама


Останні надходження рефератів та творів


  Реферат з геології на тему: Міллер Г.П. – український географ та ландшафтознавець
  Наприкінці 40-х років минулого століття, завдяки працям М.А. Солнцева[22, 23], вітчизняне ландшафтознавство мало непогано розроблену морфологічнуструктуру свого основного об’єкта дослідження – географічного ландшафту. Разомз тим, щодо ландшафтної структури гірських територій, було лише зрозуміло, щовона має бути значно складнішою. Ця складність виникала внаслідок значноїподрібненості ландшафтних виділів, їхнього динамізму в просторі та часі,експозиційної, літологічної...
   
   

  Реферат з географії на тему: Альтернативні джерела енергії та обладнання в агропромисловому комплексі
  (найбільше вивчено і комерційно розвинене), газифікація (знаходиться надемонстраційному рівні розвитку) і піроліз ( знаходиться на дослідному рівнірозвитку). На сьогодні світовим лідером з використання соломи в енергетичнихцілях є Данія, де знаходиться в експлуатації біля 8000 фермерських установок,потужністю 0,1 — 1,0 МВТ, які споживають за рік 390 тис. т соломи і виробляють5,6 ПДЖ енергії. Крім цього, в Данії експлуатується 62 теплових і 9теплоелектричних станцій, які споживають 540 тис. т соломи щорічно. З метоюотримання теплової енергії солому в Європі...
   
   

  Реферат з географії на тему: Населення та його характеристика на прикладі України
  Україна – є однією з найбільших країн Європи як по території, так і почисельності населення.
  Основними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, єсоціально-економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природніта демографічні.
  Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під дію зовнішніх тавнутрішніх чинників, у тому числі й природних умов, правових, моральних тарелігійних норм, адміністративно-регулятивних актів, екологічних умовпроживання тощо...
   
   

  Реферат з географії на тему: Історія села Рунгури
  Довідник засвідчує, що, в Рунгурах 1890р. розмовляли українською мовою1641 житель, німецького-38, польського – жоден не розмовляв.
  1912р. у сілі проживало 2044 осіб (євреїв-140, поляків-50). Школа зареєстрованаяк одно класова, але з російською мовою.
  В наслідок першої світової війни розпалася Австро-Угорщина. 1 листопада 1918р.у Львові проголошена ЗУНР. (Західно-Українська Республіка).
  24 травня 1919р. Покуття зайняли румуно-боярскі окупанти, а у вересні 1919р. їхзамінили польські війська. Польський уряд не признавав ніяких рішень урядуЗУНР. Тому в 1919р. створюється українсько Галицька Армія...
   
   

  Реферат з географії на тему: Найважливіші фактори розвитку нових індустріальних країн (НІК) південно-східної Азії
  У ході прискореного промислового розвитку протягом останніх десятирічНІК Південно-Східної Азії досягли серйозних успіхів, хоча за своїми природним,науково-технічним потенціалом та багатьма показниками економічного розвиткувони відрізняються одна від одної (табл. 3).
  Аналіз промислового розвитку НІК Південно-Східної Азії свідчить, що їхніекономічні успіхи були досягнуті за рахунок комбінування чотирьох факторів: 1)експортно-промислової стратегії розвитку; 2) залучення іноземного капіталу; 3)державного регулювання; 4) створення життєздатних господарських суб'єктів -національних корпорацій...
   
   

  Реферат з географії на тему: Економіко-географічне положення Ізраїлю
  “Революція 1905 року у Росії”
  У січні 1905 року вибух страйк робітників на Путиловському заводі в Петербурзі.Вони вимагали 8-годинного робочого дня, встановлення мінімуму платні,поліпшення умов праці, визнання представництва робітників. Вимоги путиловцівпідтримали робітники інших заводів Петербургу, і застрайкувало понад 100.000робітників на 382 підприємствах. Це був перший вибух такого масштабу. Петербурґзалишився без води, світла, газет...
   
   

  Реферат з географії на тему: Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого - гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки
  Назва річки Дунай пройшла довгий історичний шлях, різні народності порізному називали її. У літературних пам’ятках античних часів від витоку доЗалізних Воріт річка була відома за назвою Данувіус (Danuvіus) і Данубіус(Danubіus). Нижче Залізних Воріт Дунай носив іншу назву _Істр (Іstr). Кельти,що населяли береги Дунаю, перші...
   
   

  Реферат з географії на тему: Гідрологія озер та водосховищ
  Походження і типи озер. Фізичні властивості і хімічний склад озернихвод. Морфологія і морфометрія озер. Водний режим, водний баланс, коливаннярівня води. Динамічні явища в озерах, течії та хвилювання, сейші. Тепловий ільодовий режим. Біологічні процеси в озерах. Наноси та донні відклади. Воднімаси. Призначення водосховищ та їх типи. Основні характеристики. Режим рівнів,водний баланс водосховищ. Вплив водосховищ на стік річок і природне середовище...
   
   

  Реферат з географі на тему: Біла Церква. Археологічні пам'ятки. Архітектурні пам'ятки
  Біла Церква має розгалужену систему закладів культури. Палаців культури- 3, кінотеатрів - 3, клубів - 6, Централізована бібліотечна система, 3 школимистецтв, 2 музичні школи, центр творчості "Соняшник", будинокхудожньої творчості, будинок юних техніків, будинок органної музики,музично-драматичний театр. У місті 24 народні та зразкові колективи. Серед них- ансамбль танцю "Рось", дитячий танцювальний...
   
   

  Реферат з географії на тему: Шепарівці
  Шепарівці розташовані на лівому березі повноводної ріки Прут , якаобливає село з південно-західної до південно-східної частини протягом п’ятикілометрів. Село колись називалось Шопарівці, а пізніше Шепарівці. Загальнаплоща села з прилеглими до нього землями становить близько 1000 гектарів...
   
   
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 –екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом

Останні надходження підручників
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0831-9
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-310-7
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0841-8
Формат: PDF (електронна книга)

Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 
ISBN: 978-966-2542-24-0
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Історії України
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0095-3
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0102-8
Формат: PDF (електронна книга)
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0092-2
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0067-0
Формат: PDF (електронна книга)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0068-7
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Захисту вітчизни
Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік:
ISBN: 978-966-308-379-7
Формат: PDF (електронна книга)