Скачати чи переглянути онлайн підручник для 10 класу з Фізики "Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев (рівень стандарту)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Фізика 10 клас Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев (рівень стандарту)

Переглядів: 43 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 10 класу / Шкільні підручники з Фізики для 10 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістДо вчителя та учня
Вступ
1. Зародження та розвиток фізики як науки
2. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства
3. Методи наукового пізнання
4. Фізика і техніка в Україні

РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА

§ 1. Механічний рух
1. Основне завдання механіки
2. Фізичне тіло та матеріальна точка
3. Система відліку. Відносність руху
4. Траєкторія, шлях і переміщення
5. Векторні величини у фізиці
§ 2. Прямолінійний рівномірний рух
1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху
2. Графіки прямолінійного рівномірного руху
3. Середня швидкість
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух
1. Миттєва швидкість
2. Прискорення
3. Прямолінійний рівноприскорений рух
4. Вільне падіння
§ 4. Приклади розв’язування задач
1. Рівняння руху
2. Робота з графіками
3. Шляхи, які проходить тіло за послідовні рівні проміжки часу
4. Задачі, в умові яких не дано часу руху
5. Середня швидкість під час прямолінійного рівноприскореного руху
§ 5. Рівномірний рух по колу
1. Модуль та напрям швидкості за умови рівномірного руху по колу
2. Кутова швидкість
3. Період обертання та обертова частота
4. Прискорення за умови рівномірного руху по колу

РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА

§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона
1. Коли швидкість тіла змінюється?
2. Закон інерції
3. Інерціальні системи відліку та перший закон Ньютона
4. Застосування явища інерції
6. Чи очевидний перший закон Ньютона?
§ 7. Взаємодії та сили
1. Сили в механіці
2. Чим характеризується кожна сила?
3. Приклади дії сил
4. Вимірювання сил
5. Додавання сил
§ 8. Другий закон Ньютона
1. Співвідношення між силою та прискоренням
2. Маса
3. Другий закон Ньютона
4. Рух тіла під дією сили тяжіння
5. Чи очевидний другий закон Ньютона?
§ 9. Третій закон Ньютона
1. Третій закон Ньютона
2. Властивості сил, з якими тіла взаємодіють
3. Приклади виявлення та застосування третього закону Ньютона
4. Вага і невагомість
5. Чи очевидний третій закон Ньютона?
6. Межі застосовності законів Ньютона
§ 10. Закон всесвітнього тяжіння
1. Закон всесвітнього тяжіння
2. Рух штучних супутників Землі та космічних кораблів
3. Як було відкрито закон всесвітнього тяжіння?
4. Як «зважили» Землю?
5. Як визначити першу космічну швидкість?
§ 11. Сили тертя
1. Сила тертя ковзання
2. Сила тертя спокою
3. Сила опору під час руху в рідині або газі
§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил
1. Рух тіла під дією декількох сил
2. Умови рівноваги тіл
§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу
1. Імпульс
2. Закон збереження імпульсу
3. Реактивний рух
4. Непружне зіткнення рухомих тіл
§ 14. Механічна робота. Потужність
1. Механічна робота
2. Яку роботу треба виконати, щоб розігнати тіло?
3. Робота різних сил
4. Потужність
5. Коли робота дорівнює нулю?
6. Робота декількох сил
§ 15. Енергія
1. Механічна енергія
2. Коли механічна енергія зберігається?
3. Приклад розв’язування задачі
4. Закон збереження енергії

РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності
1. Принцип відносності Ґалілея
2. Чи можна поширити принцип відносності на всі фізичні явища?
3. Основні положення спеціальної теорії відносності
§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності
1. Відносність одночасності
2. Відносність проміжків часу
3. Енергія тіла
4. Чи скасовує теорія відносності класичну механіку?

РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

§ 18. Молекулярно-кінетична теорія
1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
2. Основне завдання молекулярно-кінетичної теорії
§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро
1. Відносна молекулярна (атомна) маса
2. Кількість речовими
§ 20. Температура
1. Температура та її вимірювання
2. Абсолютна шкала температур
§ 21. Газові закони
1. Ізопроцеси
2. Рівняння стану газу
§ 22. Стани речовини
1. Порівняння газів, рідин і твердих тіл
2. Кристали, аморфні тіла та рідини
3. Інші стани речовики
§ 23. Фазові переходи
1. Плавлення та кристалізація
2. Випаровування та конденсація

РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА

§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки
1. Внутрішня енергія
2. Закон збереження енергїі в теплових явищах
§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери
1. Теплові двигуни
2. Холодильники та кондиціонери
§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища
1. Необоротність теплових процесів
2. Енергетична та екологічна кризи
Лабораторні роботи
1. Вимірювання прискорення тіла під час рівноприскореного руху
2. Вимірювання сил
3. Дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил
4. Дослідна перевірка закону Бойля—Маріотта
5. Вимірювання відносної вологості повітря
Відповіді
Предметно-іменний покажчик
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік: 
ISBN: 978-966-474-098-9
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Фізика 10 клас Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев (рівень стандарту)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.