Скачати чи переглянути онлайн підручник для 10 класу з Географії "Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г., Безуглий В. В. (профільний рівень)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 10 клас Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г., Безуглий В. В. (профільний рівень)

Переглядів: 167 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 10 класу / Шкільні підручники з Географії для 10 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістВСТУП

§1. Що вивчає географія. Зародження і розвиток географії
§2. Географічний простір і час. Методологія географічної науки
§3. Джерела і система географічних знань
§4. Розвиток економічної і соціальної географії у світі

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

§5. Суть і складові політичної карти світу
§6. Етапи формування політичної карти світу
§7. Збройні конфлікти у світі
§8. Столиці та їхня роль у житті країн
§9. Типологія держав світу за формою правління і за формою державного устрою
§10. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку
§11. Міжнародні організації
§12. Геополітика

ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ

§13. Світові природні ресурси. їхня класифікація
§14. Мінеральні природні ресурси
§15. Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства
§16. Земельні ресурси та їх використання
§17. Водні ресурси
§18. Лісові ресурси
§19. Біологічні ресурси
§20. Кліматичні ресурси
§21. Рекреаційні ресурси світу
§22. Вплив людини на природу

ТЕМА 3. ЛЮДСТВО — ТВОРЕЦЬ НООСФЕРИ

§23.Людина — біосоціальний вид
§24. Ландшафтна сфера

ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

§25. Предмет вивчення географії населення
§26. Демографічний стан населення
§27. Расова та етнічно-національна мозаїка світу
§28. Географія релігій світу
§29. Трудові ресурси: їх розподіл і якість
§30. Сучасний стан розселення населення

ТЕМА 5. НТР - КРОК У МАЙБУТНЄ

§31. Суть і складові науково-технічної революції
§32. Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки

ТЕМА 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§33.Сутність та основні риси світового господарства
§34. Структура світового господарства
§35. Міжнародний географічний поділ праці
§36. Міжнародна економічна інтеграція

ТЕМА 7. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§37. Суть і види глобалізації
§38. Глобалізація і світова економіка
§39. Позитивні й негативні наслідки глобалізації

ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

§40. Галузева структура світового господарства
§41. Гірничовидобувна промисловість
§42. Паливно-енергетичний комплекс
§43. Електроенергетика
§44. Металургія світу
§45. Машинобудування
§46. Хімічна промисловість
§47. Лісова промисловість
§48. Легка промисловість
§49. Загальна характеристика сільського господарства
§50. Географія виробництва продукції рослинництва
§51.Тваринництво світу
§52.Транспорт світу
§53. Міжнародний зв’язок
§54. Світовий ринок послуг
§55. Міжнародний туризм
§56. Світова торгівля
§57. Світовий фінансовий ринок

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ

§58. Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ЄВРОПУ

§59. Західна Європа
§60. Північна Європа
§61. Південна Європа
§62. Східна Європа

ТЕМА 2. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АЗІЮ

§63. Південно-Західна Азія
§64. Південна Азія
§65. Південно-Східна Азія
§66. Східна Азія
§67. Північна і Центральна Азія

ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ПІВНІЧНУ АМЕРИКУ

§68. Загальна характеристика регіону
§69. Населення
§70. Господарський розвиток регіону
§71. Сільське господарство н транспорт

ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ЛАТИНСЬКУ АМЕРИКУ

§72. Загальна характеристика регіону
§73. Населення
§74. Господарський розвиток регіону

ТЕМА 5. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АФРИКУ

§75.Загальна характеристика Африки
§76. Регіони Африки: Північна, Західна і Центральна Африка
§77. Регіони Африки: Східна і Південна Африка

ТЕМА 6. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АВСТРАЛІЮ І ОКЕАНІЮ

§78. Загальна характеристика регіону
§79. Населення
§80. Господарський розвиток регіону
Додатки
Покажчик основних термінів і понять
Література
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0025-0
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Географія 10 клас Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г., Безуглий В. В. (профільний рівень)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".