Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Хімії "Л. П. Величко, Н. М. Буринська (профільний рівень)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 11 клас Л. П. Величко, Н. М. Буринська (профільний рівень)"

Переглядів: 600 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 11 класу / Шкільні підручники з Хімії для 11 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістРозділ І. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки
8
ТЕОРІЯ ВУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 2. З історії органічної хімії
11
§ 3. Теорія хімічної будови органічних сполук
13
§ 4. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови
17
ВУГЛЕВОДНІ
Алкани. Циклоалкани
21
§ 5. Метан. Утворення хімічних зв’язків
21
§ 6. Склад і будова алканів
26
Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій)
28
§ 7. Фізичні властивості алканів
34
§ 8. Спектральні методи встановлення структури органічних сполук
37
§ 9. Хімічні властивості алканів
41
§ 10. Добування і застосування алканів
47
§ 11. Галогенопохідні алканів
51
§ 12. Циклоалкани
55
Алкени. Алкадіени
60
§ 13. Етен. Гомологи етену
60
§ 14. Алкадіени
72
Алкіни
77
§ 15. Етин. Гомологи етину
77
Арени
86
§ 16. Бензен
86
§ 17. Гомологи бензену
94
§ 18. Хімічні засоби захисту рослин
99
§ 19. Багатоядерні ароматичні вуглеводні
101
§ 20. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів
104
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ
§ 21. Піридин
106
ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ
§ 22. Природний газ
114
§ 23. Нафта і продукти її переробки
116
§ 24. Кам’яне вугілля і продукти його переробки
126
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля
128
§ 25. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
128
Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з різними видами палива
130
ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
Спирти і фенол
133
§ 26. Насичені одноатомні спирти
133
§ 27. Етиленгліколь. Гліцерол
147
Лабораторний дослід 4. Розчинність глідеролу у воді
148
Лабораторний дослід 5. Взаємодія глідеролу з купрум(ІІ) гідроксидом
149
§ 28. Фенол
153
Альдегіди і кетони. Карбонові кислоти
159
§ 29. Альдегіди і кетони
159
Лабораторний дослід 6. Окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом
162
Лабораторний дослід 7. Окиснення етаналю аргентум(ІІ) оксидом
162
Лабораторний дослід 8. Окиснення спирту до альдегіду
164
§ 30. Насичені одноосновні карбонові кислоти
168
Лабораторний дослід 9. Дія станової кислоти на індикатори
171
Лабораторний дослід 10. Взаємодія етанової кислоти з магнієм
173
Лабораторний дослід 11. Взаємодія етанової кислоти з лугом
173
§ 31. Окремі представники карбонових кислот
176
Лабораторний дослід 12. Відношення олеїнової кислоти до бромної води й розчину калій перманганату
178
Естери. Жири. Мило
183
§ 32. Естери
183
§ 33. Жири. Мило
187
Лабораторний дослід 13. Розчинність жирів
187
Лабораторний дослід 14. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів
188
Лабораторний дослід 15. Порівняння властивостей мила й синтетичного мийного засобу
192
Вуглеводи
195
§ 34. Глюкоза
196
Лабораторний дослід 16. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом
199
§ 35. Інші моносахариди. Оптична ізомерія
200
§ 36. Сахароза
204
§ 37. Крохмаль
207
Лабораторний дослід 17. Відношення крохмалю до води
208
Лабораторний дослід 18. Взаємодія крохмалю з йодом
209
§ 38. Целюлоза (клітковина)
210
НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
§ 39. Нітросполуки
216
§ 40. Аміни
217
§ 41. Анілін
111
§ 42. Добування і застосування аніліну
223
§ 43. Амінокислоти
229
§ 44. Білки
234
Лабораторний дослід 19. Кольорові реакції білків
237
§ 45. Нуклеїнові кислоти
240
СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ
§ 46. Загальна характеристика
246
§ 47. Пластичні маси
250
Лабораторний дослід 20. Дослідження властивостей термопластичних полімерів
255
§ 48. Синтетичні каучуки
255
Лабораторний дослід 21. Порівняння властивостей каучуку і гуми
257
§ 49. Синтетичні волокна
257
Лабораторний дослід 22. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислоти і лугу
259
§ 50. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними
260

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Розділення й очищення речовин: перекристалізація, перегонка за атмосферного тиску
265
Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах
267
Практична робота 3. Добування етену й досліди з ним
268
Практична робота 4. Добування і вивчення властивостей етанової кислоти
269
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з тем: «Спирти і феноли», «Карбонові кислоти»
271
Практична робота 6. Синтез етилетаноату
271
Практична робота 7. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти
272
Практична робота 8. Розв’язування експериментальних задач
272
Практична робота 9. Розпізнавання деяких пластмас і волокон
273
Практична робота 10. Функціональний аналіз органічних сполук
273
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач з вивченого курсу
274

Розділ II. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ЗАКОНИ. ТЕОРІЇ. ВЧЕННЯ
§ 51. Основні хімічні закони. Теорія будови
275
§ 52. Використання основних хімічних законів для обчислень за хімічними рівняннями
284
§ 53. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі теорії будови атома
288
§ 54. Електронні конфігурації атомів
293
§ 55. Періодична зміна властивостей атомів хімічних елементів та їхніх сполук
297
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВУ РЕЧОВИНИ
§ 56. Ковалентний зв’язок, способи його утворення
301
§ 57. Йонний зв’язок
308
§ 58. Металічний зв’язок
310
§ 59. Міжмолекулярна взаємодія
311
§ 60. Валентність елементів у світлі електронної теорії хімічного зв’язку
315
§ 61. Валентність і ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції
317
ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ
§ 62. Загальні уявлення про дисперсні системи. Колоїдні розчини
322
§ 63. Істинні розчини
324
§ 64. Способи вираження складу розчинів
326
§ 65. Електролітична дисоціація
329
§ 66. Дисоціація електролітів у водних розчинах
331
§ 67. Ступінь електролітичної дисоціації
334
§ 68. Дисоціація води. Водневий показник. Реакції у розчинах електролітів
338
Лабораторні досліди. Реакції обміну між розчинами електролітів
340
§ 69. Гідроліз солей
341
ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 70. Класифікація хімічних реакцій
344
§ 71. Енергетика хімічних перетворень
350
§ 72. Швидкість хімічних реакцій
351
§ 73. Каталіз
356
§ 74. Оборотні й необоротні реакції
361
§ 75. Генетичний зв’язок неорганічних і органічних речовин
363
РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
§ 76. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
365
§ 77. Роль хімії у розв’язуванні глобальних проблем людства
367

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Виконання окисно-відновних реакцій і вправ на складання їхніх рівнянь
370
Практична робота 2. Реакції обміну між розчинами електролітів
370
Практична робота 3. Складання йонних рівнянь
371
Практична робота 4. Гідроліз солей і визначення рН середовища
372
Практична робота 5. Якісні реакції на деякі неорганічні й органічні речовини
372
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
373
ДОДАТКИ
375
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
378
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
379 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Школяр
Рік: 
ISBN: 978-966-1650-35-9
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Хімія 11 клас Л. П. Величко, Н. М. Буринська (профільний рівень)"" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".