Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Фізики "Т. М. Засєкіна (академічний, профільний рівень)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Фізика 11 клас Т. М. Засєкіна (академічний, профільний рівень)

Переглядів: 301 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 11 класу / Шкільні підручники з Фізики для 11 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістРозділ 1. Електричне поле

§1. Взаємодія електрично заряджених тіл
§2. Електричне поле
§3. Електричне поле заряджених поверхонь
§4. Провідники та діелектрики в електричному полі
§5. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі
§6. Робота по переміщенню заряду в електричному полі
§7. Потенціал електричного поля
§8. Електроємність
§9. Використання конденсаторів у техніці
§10. Енергія електричного поля

Розділ 2. Електричний струм

§11. Електричний струм
§12. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§13. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа
§14. Електричний струм у металах
§15. Термоелектричні явища.
§16. Струм у вакуумі та його застосування
§17. Електропровідність напівпровідників
§18. Напівпровідникові прилади та їх застосування
§19. Електричний струм в рідинах та його використання
§20. Електричний струм у газах
§21. Технічне використання самостійного газового розряду та плазми

Розділ 3. Електромагнітне поле

§22. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера
§23. Магнітне поле струму
§24. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
§25. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки
§26. Магнітні властивості речовини
§27. Виникнення індукційного струму
§28. Електрорушійна сила індукції
§29. Механізми виникнення індукційного струму в провідниках
§30. Самоіндукція
§31. Енергія магнітного поля струму
§32. Змінний струм
§33. Активний опір у колі змінного струму
§34. Конденсатор у колі змінного струму
§35. Котушка індуктивності в колі змінного струму
§36. Електричне коло змінного струму із активним та реактивним навантаженнями
§37. Робота і потужність змінного струму!
§38. Резонанс у колі змінного струму
§39. Генератори змінного струму
§40. Трансформатор

Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі

§41. Отриимання вільних електромагнітних коливань
§42. Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі
§43. Затухаючі електромагнітні коливання
§44. Автоколивання
§45. Утворення і поширення електромагнітних хвиль
§46. Характеристики електромагнітних хвиль
§47. Властивості електромагнітних хвиль
§48. Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль
§49. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот

Розділ 5. Хвильова та геометрична оптика

§50. Природа світла
§51. Явище інтерференції
§52. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках
§53. Практичне використання інтерференції
§54. Дифракція світла
§55. Дифракційна ґратка
§56. Дисперсія світла
§57. Поляризація світла
§58. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики
§59. Відбивання світла. Дзеркала
§60. Заломлення світла
§61. Лінзи
§62. Оптичні прилади і системи
§63. Елементи фотометрії

Розділ 6. Квантові властивості матерії

§64. Гіпотеза квантів Планка
§65. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
§66. Тиск світла
§67. Фотоефект
§68. Застосування фотоефекту
§69. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла
§70. Модель атома Резерфорда-Бора
§71. Експериментальне підтвердження постулатів Бора
§72. Хвильові властивості матерії
§73. Основні положення квантової механіки
§74. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів
§75 Спектри теплового випромінювання та люмінесценції
§76. Рентгенівське випромінювання
§77. Квантові генератори та їх застосування

Розділ 7. Фізика атомного ядра та елементарних частинок

§78. Атомне ядро
§79. Радіоактивність
§80. Закон радіоактивного розпаду
§81. Ядерні реакції І
§82. Ланцюгова реакція поділу ядер урану.
§85. Загальна характеристика елементарних частинок
§86. Види взаємодій
§87. Класифікація елементарних частинок
Відповіді
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 
ISBN: 978-966-2542-03-50
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Фізика 11 клас Т. М. Засєкіна (академічний, профільний рівень)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".