Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Української мови "О.В. Заболотний, В.В. Заболотний" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Украинский язык 11 класс А.В. Заболотный, В.В. Заболотный

Переглядів: 130 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 11 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 11 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістВСТУП
Роль мови в самовираженні й самореалізацїі особистості

КУЛЬТУРА МОВИ І СТИЛІСТИКА

§1. Основні вимоги до мовлення. Культура мови, стилістика й риторика як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них

ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

§2. Поняття точності мовлення. Умови досягнення точності мовлення
§3. Точність у використанні синонімів, омонімів, паронімів і багатозначних слів
§4. Точність у використанні слів іншомовного походження, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів
§5. Точність у використанні термінів і професіоналізмів
§6. Вживання слів у властивому їм значенні

ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

§7. Умови логічності мовлення
§8. Складне синтаксична ціле (ССЦ). Абзац як засіб логічної організації висловлювання
§9. Службові та вставні слова як засіб додержання логічності
§10. Логічність побудови тексту
§11. Вимоги до логічності мовлення в різних стилях

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

§12. Чистота мовлення й загальна культура людини
§13. Використання в мовленні слів іншомовного походження
§14. Використання в мовленні лексики обмеженого вживання

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ

§15 Багатство мови й мовлення
§16. Фразеологічне багатство української мови
§17. Ресурси збагачення мовлення
§18. Синонімія
§19. Вираження багатства мовлення в різних стилях

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ

§20. Фонетичні засоби виразності мовлення
§21. Синтаксичні засоби виразності мовлення
§22. Невербальні засоби мовлення
§23. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях

ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

§24. Стильова доречність і мовленнєва ситуація
§25. Функціональні та експресивні засоби мови
§26. Узагальнення вивченого з теми «Культура мови і стилістика»

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

§27. Риторика як наука. Розділи риторики
§28. Підготовка до публічного виступу
§29. Структурування ораторської промови
§30. Способи подання матеріалу й запам’ятовування промови
§31. Мовне оформлення висловлювання
§32. Виступ з ораторською промовою

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ

§33. Фонетика. Орфоепія
§31. Орфографія
§35. Лексикологія. Фразеологія
§36. Будова слова. Словотвір
§37. Правопис морфем
§38. Морфологія
§39. Основні орфограми в частинах мови
§40. Словосполучення і речення. Члени речення
§41. Просте ускладнене речення
§42. Складне речення. Складне синтаксичне ціле (ССЦ)
§43. Повторення в кінці року

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

УРОК 1. Читання мовчки
УРОК 2. Складення й розігрування діалогів
УРОК 3. Виступ під час бесіди, дискусії, диспуту, полеміки
УРОК 4. Стаття
УРОК 5. Усний стислий і докладний переказ
УРОК 6. Усний переказ із творчим завданням
УРОК 7. Твір на морально-етичну тему
УРОК 8. Аудіювання
УРОК 9. Ділові папери. Звіт про виконану роботу
УРОК 10. Протокол. Витяг із протоколу
УРОК 11. Розгорнуте повідомлення в науковому та публіцистичному стилях
УРОК 12. Виступ публіцистичного характеру
УРОК 13. Переклад текстів
УРОК 14. Переказ-переклад
УРОК 15. Твір на суспільну тему
УРОК 16. Письмовий переказ за творчим завданням

Додатки

Додаток 1. Орфографія в таблицях
Додаток 2. Основні пунктограми
Додаток 3. Основні орфограми
Додаток 4. Тлумачний словник
Додаток 5. Словник паронімів
Додаток 6. Складні випадки перекладу
Додаток 7. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Додаток 8. Відповіді до вправ
Додаткова інформаціяРосійська мова навчання
Видавництво: Літера ЛТД
Рік: 
ISBN: 978-966-178-227-2
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Украинский язык 11 класс А.В. Заболотный, В.В. Заболотный" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.