Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Економіки "Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна

Переглядів: 55 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 11 класу / Шкільні підручники з Економіки для 11 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10


Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка» для суспільно-гуманітарного профілю навчання, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Підручник складається з 12 тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем. Крім того, підручник містить довідкову інформацію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл.
ЗмістТема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності. Функції підприємця
5
§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке. Підприємництво в інформаційній сфері
9
§ 3. Організаційні форми підприємств приватної власності в економічно розвинених країнах
12
§ 4. Види підприємств різних форм власності в Україні
15
§ 5. Види прибуткових та неприбуткових підприємств в Україні
18
§ 6. Роль малого та середнього бізнесу в сучасній економіці
22
Практикум
25

Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності

§ 7. Технологія і виробнича функція
28
§ 8. Сутність економічних витрат підприємства. Зв’язок доходів і витрат
34
§ 9. Виробничі витрати підприємства в короткостроковому періоді
39
§ 10. Визначення обсягу виробництва методом порівняння загального доходу та загальних витрат
44
§ 11. Визначення обсягу виробництва методом порівняння граничного доходу та граничних витрат
49
Практикум
54

Тема 3. Організація діяльності підприємства

§ 12. Джерела фінансування діяльності підприємства
57
§ 13. Фінансова звітність підприємства. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства
61
§ 14. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства
67
§ 15. Мінімізація ризику в діяльності підприємства і страхування
72
Практикум
76

Тема 4. Управління підприємством

§ 16. Управління підприємством: сутність, функції та моделі
78
§ 17. Бізнес-планування підприємницької діяльності
83
§ 18. Основи управління проектами
86
§ 19. Маркетингова діяльність підприємства
90
Практикум
97

Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки

§ 20. Загальна рівновага національної економіки
99
§ 21. Сукупний попит і сукупна пропозиція
102
§ 22. Міжнародні принципи національних рахунків
110
§ 23. Валовий внутрішній продукт та його обчислення
111
§ 24. Національне споживання та національне заощадження
119
§ 25. Номінальний та реальний ВВП
122
§ 26. Циклічність як форма руху національної економіки
124
Практикум
128

Тема 6. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги

§ 27. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці
131
§ 28. Види безробіття та їх рівень
134
§ 29. Соціально-економічні наслідки безробіття та заходи його обмеження
139
§ 30. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку
142
§ 31. Види інфляції
145
§ 32. Наслідки інфляції та антиінфляційні заходи
148
§ 33. Зв’язок інфляції та безробіття
151
Практикум
153

Тема 7. Роль уряду в регулюванні національної економіки

§ 34. Сутність та напрямки урядового регулювання економіки
156
§ 35. Види суспільних благ та роль уряду в їх створенні
160
§ 36. Зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні
163
§ 37. Уряд у системі економічного кругообігу та його невдачі
166
Практикум
170

Тема 8. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет

§ 38. Податкова система
172
§ 39. Видатки державного бюджету
181
§ 40. Балансування державного бюджету
184
§ 41. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти
189
Практикум
195

Тема 9. Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей

§ 42. Цілі та інструменти грошової політики уряду
197
§ 43. Попит на гроші та пропозиція грошей
202
§ 44. Роль Національного банку в регулюванні банківської системи країни
207
§ 45. Монетаристський підхід до грошового регулювання та урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей
209
§ 46. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей
212
Практикум
214

Тема 10. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

§ 47. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку
217
§ 48. Форми міжнародних економічних відносин
223
§ 49. Глобалізація: об’єктивні причини та наслідки
230
Практикум
236

Тема 11. Світова торгівля та міжнародна валютна система

§ 50. Міжнародна спеціалізація за принципами абсолютних та порівняльних переваг
238
§ 51. Сучасний стан світової торгівлі. Торговельний баланс країни
244
§ 52. Урядова політика лібералізації та протекціонізму
248
§ 53. Міжнародна валютна система
253
§ 54. Формування валютного курсу
256
Практикум
259

Тема 12. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 55. Міжнародне підприємництво та форми міжнародного руху капіталу
262
§ 56. Діяльність міжнародних організацій в забезпеченні міжнародного руху капіталів
267
§ 57. Платіжний баланс країни
270
Практикум
275

Словник

277Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978–611–540–389–1
Формат: PDF (електронна книга)
Перегляд Підручника


 
Скачати "Економіка 11 клас Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.