Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Історії України "Гісем О. В., Мартинюк О. О. Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Історія України 8 клас (Нова програма 2016) Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Переглядів: 537 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Іст. України для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
§ 4. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
§ 5. Церковне життя в XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§ 6. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
§ 7. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 8. Берестейська церковна унія та її наслідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 9. Соціально-економічний розвиток українських земель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 10. Кримське ханство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§ 11. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний . . . . . . . . . 68
Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
§ 12. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
§ 13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
§ 14. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 15. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва . . . . . . . . . . . 94
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 16. Початок Національно-визвольної війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 17. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. . . . . . . . . . . . . . .110
§ 18. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького . . . . . . . . . .117
§ 19. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 20. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин . . . . . . . . . . . . .133
§ 21. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина . . . . . . . . . . . . . . .146
Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 22. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
§ 23. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст. . . . . . . . . . . .163
§ 24. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
§ 25. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
§ 26. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
§ 27. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
§ 28. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. . . . . . .206
Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50‑х рр. XVII — на початку XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 29. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
§ 30. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
§ 31. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
§ 32. Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст.
Національно-визвольна боротьба українського народу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
§ 33. Культура України в другій половині XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела . . . 261
Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Плани-схеми для організації самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2881-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Історія України 8 клас (Нова програма 2016) Гісем О. В., Мартинюк О. О." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.