Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Історії України "Гісем О. В., Мартинюк О. О. (поглиблене вивчення) Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Історія України 8 клас (Нова програма 2016) Гісем О. В., Мартинюк О. О. (поглиблене вивчення)

Переглядів: 253 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Іст. України для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 4—5. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
§ 6. Церковне життя в XVI ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
§ 7—8. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
§ 9. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . 54
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 10. Берестейська церковна унія та її наслідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 11. Соціально-економічний розвиток українських земель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§ 12. Кримське ханство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 13. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
§ 14. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. . . . . . . . . . . . . . 83
§ 15—16. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
§ 17. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§ 18. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва . . . . . . .103
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
§ 20—21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. . . . . . . . . .119
§ 22—23. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького . . . . .128
§ 24. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
§ 25. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин . . . . . . . .145
§ 26. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина . . . . . . . . . . .159
Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 27. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
§ 28—29. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
§ 30—31. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
§ 32—33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
§ 34—35. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
§ 36. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
§ 37. Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
§ 38. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50‑х рр. XVII — на початку XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 39. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
§ 40—41. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини . . . . . . . . . . . . . .265
§ 42—43. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
§ 44. Національно-визвольна боротьба українського народу в середині XVIII ст.: гайдамацький та опришківський рухи . . . . . . . . .283
§ 45. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
§ 46. Культура України в другій половині XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Плани-схеми для організації самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2880-1
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Історія України 8 клас (Нова програма 2016) Гісем О. В., Мартинюк О. О. (поглиблене вивчення)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".