Реферат з політології на тему: Міжнародне науково - технічне співробітництво » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Реферат з політології на тему: Міжнародне науково - технічне співробітництво

Переглядів: 234 Категорія: Реферати / Реферати з Політології

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
 
 
 
 
 
 
 
   A    A    A
 

 

Тема : Міжнародне науково - технічне співробітництво.
.
План.
Суть та структура міжнародного науково- технічного співробітництва.
Інтелектуальна власність і світовий ринок технологій.
Міжнародне ліцензування.Міжнародний інжиніринг.
Міжнародні міжвузівські наукові стосунки. Діяльність СОІВ.
Література:
І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” 1996 ст 101-112.
В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995

1.Суть та структура міжнародного науково- технічного співробітництва.
МНТС – цеформа МЕВ, яка являє собою систему економічних зв”язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі і існує на основі спільних, наперед вироблених та узгоджених намірів, які закріплені в міжнародних економічних договорах.
Структура МНТС:
створення координаційних міжнародних програм, спільних науково- технічних досліджень.
Міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, патентами, ліцензіями.
Міжнародний інжиніринг.
Співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів.
Проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів.
Створення та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій.
Розробка науково-технічних прогнозів.
Пріоритетні напрямки розвитку МНТС:
Електронізація та автоматизація виробничих процесів.
Надійне мирне використання атомної енергії.
Розширення практичного вмкористання біотехнології та генної інженерії(клонування).
Космічні дослідження.
2.Інтелектуальна власність і світовий ринок технологій.
Інтелектуальну власність можна визначити, як відносини між людьми, які виникають з приводу присвоєння, володіння, користування та розпорядження щодо результатів інтелектуальної власності.
Предметом(об”єктом) інтелектуальної власності є : новітні технології, наукові відкриття, винаходи, виробничий та інший досвід, ноу-хау, дослідні або промислові зразки устаткування, аппаратура, інструменти, технологічні лінії, документація, способи виробництва.
Інтелектуальна власність- це володіння виключним правом, яке визначає виключення і обмеження доступу, передання, контролю та відповідальності щодо об”єкта інтелектуальної власності.
Свідоцтвом інтелектуальної власності є патент – це документ, який видається компетентним державним органом на певний термін винахіднику чи його правонаступнику, де засвідчується авторство і виключне право на винахід.
Проблема міжнародного патентування полягає в тому, що в різних країнах
по різному побудовані правила щодо патентування. В США Патентне бюро повинно вирішити хто є першим, істинним та оригінальним винахідником, а час подання заявки на винахід не грає ніякої ролі, так як це практикується в Європі(при цьому сам винахідник залишається невідомим).
Основні міжнародні форми передання технологій:
Продаж патентів.
Міжнародне ліцензування.
Міжнардний інжиніринг.
Спільне проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Іноземні інтелектуальні інвестиції.
Міжнародні міжвузівські стосунки.
Наукові міжнародні конференці, симпозіуми, семінари,
Створення комп”ютерних банків даних(Банк промислової та технологічної інформації при ЮНІДО)
Технологічний шпіонаж.
3.Міжнародне ліцензування.
Міжнародне ліцензування – це структурний елемент міжнародного науково-технічного співробітництва, що виступає у вигляді міжнародної ліцензійної торгівлі ліцензіями на винаходи, патентами, технологіями, ноу-хау.
Ліцензія – це дозвіл, який видається ліцензіаром ліцензіату на промислове і\або комерційне використання винаходу протягом обумовленого терміну за винагороду. Ліцензійна торгівля на світовому ринку здійснюється шляхом укладання ліцензійних угод.
Основні види ліцензійних угод:
1.Проста ліцензія – ліцензіар дозволяє на певних умовах використовувати винахід ліценціату, залишаючи при цьому за собою право, як самостійно користуватися так і видавати аналогічні ліцензії іншим зацікавленим особам.
2.Виключна ліцензія – ліцензіар має право сам користуватись винахадом і дозволяє використовувати винахід виключно ліцензіату.
3.Повна ліцензія – ліцензіар передає повністю права ліцензіату.
Види ліцензійних винагород за надання ліцензійних
прав на використання винаходу:
Роялті – це періодичні процентні відчислення.
Паушальний платіж – це чітко зафіксована в угоді сума, яка виплачується разово(або в розстрочку).
Перехресне ліцензування – це обмін ліцензіями чи петентами, які за передбаченням є еквівалентними.
Попередня плата – це платіж, який компенсує витрати ліцензіара ще до здійснення ліцензійної угоди.
Передача цінних паперів і надання права участі у прибутку
Об”єкти міжнародного ліцензування: розробки конструктивного, технологічного характеру, склад матеріалу, речовини чи сплаву, способи лікування, способи пошуку та добування корисних копалин, товарні та промислові знаки.
Для міжнародного ліцензування характерне таке пончття як патентна чистота – це юридична властивість об”єкта, яка означає, що він може використовуватись у даній країні без порушень діючих на її території охоронних документів виклбчного права(патентів, що належать третім особам).
На практиці терміни дії ліцензійних угод складають від 3- до 10років, і більше для ліцензій, освоєння яких вимагає значних капітальних витрат.
Міжнародний інжиніринг.
Міжнародний інжиніринг – це форма міжнародного науково-технічного співробітництва, що має вигляд сукупності інтелектуальних видів діяльності, кінечна мета яких полягає в одержанні найкращих результатів від закордонних капіталовкладень чи інших витрат, пов!язаних з реалізацією проектів різного призначення інженерно-консультативного

 
 
 
 
 
 
 
 
Скачати "Реферат з політології на тему: Міжнародне науково - технічне співробітництво" в DOCX форматі

Всі реферати завантажуються під назвою _ukread_net_online_library.docx. В такий спосіб ми намагаємось зменшити використання нашого матеріалу на інших веб-ресурсах Навчального характеру. Приносимо вибачення за незручності, та сподіваємось на розуміння!!!

 

Всі реферати завантажуються в форматі DOCX. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "Word 2010".