Скачать или просмотреть онлайн учебник для 5 класса с Украинского языка "Ворон А., Солопенко В. 2013 год" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Украинский язык 5 класс Ворон А., Солопенко В. 2013 год

Переглядів: 192 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 5 класу / Шкільні підручники з Української мови для 5 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістДержавний Гімн України
3
Дорогі друзії
4
Наш календарик
5
§ 1. Значення мови в нашому житті. Українська мова — державна мова України
5

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 2. Значущі частини слова
14
§ 3. Ненаголошені голосні в коренях слів
18
§ 4. Частини мови. Іменник
23
§ 5. Прикметник
25
§ 6. Займенник. Числівник
27
§ 7. Дієслово. Прислівник
29
§ 8. Прийменник. Сполучник
33
Контрольні запитання і завдання
39
Наш календарик
40

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 9. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
41
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору словосполучення
44
§ 10. Речення. Граматична основа речення
45
§ 11. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
50
§ 12. Головні члени речення
53
§ 13. Другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені. Порядок слів у реченні
56
§ 14. Однорідні члени речення
62
§ 15. Двокрапка і тире при однорідних членах речення
65
§ 16. Речення із звертанням
68
§ 17. Речення із вставними словами
74
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору простого речення
75
§ 18. Складне речення. Кома між частинами складного речення
79
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору складного речення
82
§ 19. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
84
§ 20. Діалог
86
Контрольні запитання і завдання
91
Наш календарик
95

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, е, ї
96
§ 22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які
99
§ 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних
101
§ 24. Вимова [г] і [ґ]
104
§ 25. Знаки письма. Алфавіт
107
§ 26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад
109
Наш календарик
115
§ 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі
116
§ 28. Ненаголошені голосні в коренях слів
118
§ 29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
121
§ 30. Позначення м'якості приголосних на письмі
126
Наш календарик
129
§ 31. Сполучення йо.ьо
130
Мовний розбір. Послідовність фонетичного розбору слова
132
§ 32. Правила вживання апострофа
133
§ 33. Чергування [р] — [в], [і] — [й]
137
§ 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних
140
§ 35. Вимова й написання слів із подовженими м’якимиприголосними
142
§ 36. Спрощення у групах приголосних
146
§ 37. Букви и, І в словах іншомовного походження
148
§ 38. Подвоєні букви у словах іншомовного походження
151
Контрольні запитання і завдання
153
Наш календарик
156

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 39. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова
157
§ 40. Пряме і переносне значення слова
159
§ 41. Лексика за її походженням. Власне українські слова
161
§ 42. Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова
165
§ 43. Застарілі слова. Неологізми
168
§ 44. Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів
169
§ 45. Синоніми. Антоніми
171
§ 46. Фразеологізми
174
Контрольні запитання і завдання
178
Наш календарик
179

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 47. Основа слова і закінчення змінних слів
180
§ 48. Корінь, суфікс, префікс — значущі частини слова
182
Мовний розбір. Послідовність розбору слова за будовою
185
§ 49. Способи творення слів
187
§ 50. Чергування [о] — [в], [е] — [і], [є] — [а]
189
§ 51. Чергування [о], [е] з [і].
191
§ 52. Чергування [о] — [е] після ж.ч.ш.й
193
§ 53. Букви а, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова
195
§ 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів
198
Наш календарик
199
§ 55. Зміни приголосних при творенні нових слів
200
Наш календарик
203
§ 56. Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні
203
§ 57. Правопис слів із пів-, цапів-, полу-
205
§ 58. Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-)
206
§ 59. Правопис префіксів роз, без
208
§ 60. Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі-
209
§ 61. Дефіс у складних словах
211
Контрольні запитання і завдання
214
Повторення вивченого
215
Наш календарик
219

Додаток

Узагальнювальні таблиці
220
Українсько-російський словник
229
Тлумачний словник
235

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
8
2. Спілкування
11
3. Текст. Поняття про «відоме» і «нове». Докладний усний переказ тексту
15
4. Тема й основна думка висловлювання
20
5. Підготовка до докладного письмового переказу
32
6. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі
87
7. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них
47
8. Типи мовлення
60
9. Докладний письмовий переказ тексту-розповіді
67
10. Лист. Адреса
71
11. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду
77
12. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета
83
13. Складання діалогів
89
14. Твір-опис предмета за картиною
93
15. Твір-опис предмета за власним спостереженням
105
16. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини
113
17. Переказ із творчим завданням
120
18. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною
124
19. Твір-опис тварини за власним спостереженням
136
20. Твір-розповідь про випадок із життя
144
21. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму
154
22. Усна відповідь на основі переказу параграфа
177
23. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
186
24. Твір-роздум на основі власного досвіду
202 
 
Додаткова інформаціяРосійська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-617-656-207-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Украинский язык 5 класс Ворон А., Солопенко В. 2013 год" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".