Скачать или просмотреть онлайн учебник для 5 класса с Родного языка "Бондаренко Н., Ярмолюк A." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Родной язык 5 класс Бондаренко Н., Ярмолюк A.

Переглядів: 181 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 5 класу / Шкільні підручники з Української мови для 5 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістШановні п’ятикласники!

ВСТУП

§1. Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі
§2. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§3. Частини мови
§4. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту
§5. Іменник Прикметник
§6. Дієслово. Займенник
§7. Стилі мовлення
§8. Прислівник. Сполучник. Прийменник

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§9. Словосполучення
§10. Типи мовлення
§11. Речення
§12. «Відоме» і «нове» у реченні
§13. Головні члени речення
§14. Докладний переказ тексту розповідного характеру
§15. Другорядні члени речення
§16. Речення з однорідними членами
§17. Звертання. Вставні слова і сполучення слів
§18. Лист. Адреса
§19. Складні речення
§20. Пряма мова
§21. Діалог
§22. Як вести розмову
§23. Чи вміємо ми читати?
Запитання і завдання для повторення

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§24. Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки
§25. Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі
§26. Твір-розповідь на основі власного досвіду
§27. Правила вживання м’якого знака
§28. Оповідання про випадок із життя
§29. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
§30. Сполучення йо, ьо
§31. Правила вживання апострофа
§32. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи
§33. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
§34. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
§35. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків
§36. Склад. Наголос Правила переносу частин слова
§37. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом
§38. Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом
§39. Спрощення в групах приголосних
§40. Чергування у—в, і—й, з—зі—із
§41. Твір-опис предмета за власними спостереженнями в художньому стилі мовлення
§42. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними
§43. Написання слів іншомовного походження
§44. Твір-опис предмета за картиною
§45. Узагальнення і систематизація знань з фонетики, графіки, орфографії та орфоепії
Запитання і завдання для повторення

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§46. Словниковий склад української мови. Походження слів: власне українські й запозичені слова
§47. Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова
§48. Застарілі слова і нові слова (неологізми)
§49. Докладний переказ-опис тварини
§50. Лексичне значення слова
§51. Однозначні й багатозначні слова
§52. Пряме і переносне значення слів
§53. Групи слів за значенням. Омоніми
§54. Твір-опис тварини за власними спостереженнями в художньому стилі
§55. Синоніми
§56. Антоніми

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§57. Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні
§58. Твір-опис тварини за картиною (усний)
§59. Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР ОРФОГРАФІЯ

§60. Основа слова і закінчення змінних слів Форми слова
§61. Значущі частини слова
§62. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму
§63. Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-. без-
§64. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
§65. Твір-роздум на основі власного досвіду
§66. Творення слів. Основні способи словотвору
§67. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів
§68. Зміни приголосних при творенні слів
§69. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
§70. Написання складних і складноскорочених слів
§71. Узагальнення і систематизація знань з будови слова, словотвору й орфографії
Запитання і завдання для повторення

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У П’ЯТОМУ КЛАСІ

Яку людину вважають вихованою спільнокореневі слова
Додатки
Українсько-російський словник
Російсько-український словник
Тлумачний словник
Відгадки до загадок
 
 
Додаткова інформаціяРосійська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 966-04-0568-5
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Родной язык 5 класс Бондаренко Н., Ярмолюк A." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".