Скачати або переглянути онлайн підручник для 5 класу з Рідної мови "Глазова О., Кузнецов Ю." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Рідна мова 5 клас Глазова О., Кузнецов Ю.

Переглядів: 175 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 5 класу / Шкільні підручники з Рідної мови для 5 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВСТУП

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§1. Частини мови. Основні способи їхнього розпізнавання

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ

§2. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Мікротеми тексту. Поділ тексту на абзаци
§3. Стилі мовлення
§4, Типи мовлення. Особливості будови розповіді

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§5. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні
§6. Речення, його граматична основа: підмет і присудок. Речення з одним головним членом
§7. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення
§8. Другорядні члени речення
§9. Речення з однорідними членами
§10. Звертання
§11. Вставні слова та сполучення слів
§12. Складне речення
§13. Пряма мова
§14. Діалог

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§15. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні й приголосні.
Приголосні дзвінкі та глухі, тверді й м’які
§16. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї
§17. Склад. Правила переносу слова з рядка в рядок. Наголос §18. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі
§19. Орфограма
§20. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
§21. Спрощення в групах приголосних
§22. Найпоширеніші випадки чергування звуків
§23. Основні випадки чергування у — в, і — й
§24. Позначення м’якості приголосних на письмі
§25. Правила вживання м’якого знака
§26. Сполуки літер йо, ьо
§27. Правила вживання апострофа
§28. Подвоєні літери
§29. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§30. Лексичне значеним слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова
§31. Загальновживані і стилістично забарвлені слова
§32. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§33. Фразеологізм, його значення
§34. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми
§35. Фразеологізми в ролі членів речення
§36. Походження (етимологія) слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§37. Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова
§38. Вимова і написання префіксів
Говоріння
Складання діалогів
Усні перекази
Усні твори
Письмо
Письмові перекази
Письмові твори
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
Тлумачний словничок
Словничок правильної вимови
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: 
Рік: 
ISBN: 
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Рідна мова 5 клас Глазова О., Кузнецов Ю." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".