Скачати або переглянути онлайн підручник для 6 класу з Української мови "Заболотний О., Заболотний В. 2014 рік" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 6 клас Заболотний О., Заболотний В. 2014 рік

Переглядів: 271 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 6 класу / Шкільні підручники з Української мови для 6 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістДорогі шестикласники!3

ВСТУП

Краса і багатство української мови4

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення8§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова10§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог11§ 4. Орфограми13§ 5. Текст15§ 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль18

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 7. Групи слів за їх походженням22§ 8. Активна й пасивна лексика25§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика28§ 10. Професійні слова й терміни31§ 11. Діалектні та просторічні слова34§ 12. Фразеологізми37§ 13. Джерела української фразеології41§ 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми44§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія»46

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 16. Змінювання й творення слів52§ 17. Основні способи словотворення55§ 18. Зміни приголосних при творенні слів60§ 19. Складні слова. Правопис складних слів63§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів67§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія70

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

ІМЕННИК§ 22. Загальна характеристика частин мови76§ 23. Іменник як частина мови79§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах82§ 25. Рід іменників85§ 26. Число іменників89§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників91§ 28. Відміни й групи іменників93§ 29. Відмінювання іменників І відміни97§ 30. Відмінювання іменників II відміни100§ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини103§ 32. Відмінювання іменників III і IV відмін105§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини108§ 34. Незмінювані іменники110§ 35. Особливості творення іменників. Букви е, а, і в суфіксах іменників113§ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ115§ 37. Написання не з іменниками118§ 38. Правопис складних іменників120§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»122ПРИКМЕТНИК§ 40. Прикметник як частина мови128§ 41. Групи прикметників за значенням131§ 42. Ступені порівняння якісних прикметників134§ 43. Повні й короткі форми прикметників138§ 44. Відмінювання прикметників140§ 45. Творення прикметників144§ 46. Написання суфіксів прикметників147§ 47. Написання не з прикметниками149§ 48. Написання -к- і -нн- у прикметниках151§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс154§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми157§ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»159ЧИСЛІВНИК§ 52. Числівник як частина мови164§ 53. Розряди кількісних числівників168§ 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа170§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників175§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників177§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками181§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»184ЗАЙМЕННИК§ 59. Займенник як частина мови190§ 60. Особові та зворотний займенники193§ 61. Питальні й відносні займенники197§ 62. Заперечні й неозначені займенники201§ 63. Присвійні займенники205§ 64. Вказівні й означальні займенники207§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»212

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 66. Лексикологія217§ 67. Словотвір. Орфографія218§ 68. Морфологія. Орфографія220

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Мовлення та спілкування222Тема 2. Діалогічне мовлення223Тема 3. Ділові папери. План роботи225Тема 4. Ділові папери. Оголошення226Тема 5. Читання мовчки228Тема 6. Складний план тексту230Тема 7. Опис приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення232Тема 8. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі234Тема 9. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі235Тема 10. Твір-оповідання за жанровою картиною237Тема 11. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму238Тема 12. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи240Тема 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи241Тема 14. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі242Тема 15. Твір-роздум про вчинки людей243Тема 16. Замітка до газети типу роздуму244Тема 17. Твір-оповідання на основі побаченого246Тема 18. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням247

ДОДАТКИ

Словничок фразеологізмів248Словничок наголосів250Перевір себе. Відповіді до вправ251

 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0416-6
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова 6 клас Заболотний О., Заболотний В. 2014 рік" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".