Скачати або переглянути онлайн підручник для 6 класу з Рідної мови "Глазова О., Кузнецов Ю." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Рідна мова 6 клас Глазова О., Кузнецов Ю.

Переглядів: 89 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 6 класу / Шкільні підручники з Рідної мови для 6 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВСТУП

Багатство і краса української мови
10
Повторення вивченого про мову і мовлення. Ситуація спілкування
14

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення
20
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
23
§ 3. Пряма мова. Діалог
26
§ 4. Повторення й поглиблення вивченого про текст
31

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова
47
§ 6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми
60
§ 7. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни
72
§ 8. Просторічні слова. Жаргонізми
82
§ 9. Офіційно-ділова лексика
85
Лексикологічний розбір
87

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 10. Основні способи словотворення
95
§ 11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
103
§ 12. Зміни приголосних за творення слів
106
§ 13. Складні слова
115
Словотвірний розбір
102

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 14. Загальна характеристика частин мови
126
ІМЕННИК
§ 15. Іменник як частина мови
129
§ 16. Рід іменників. Іменники спільного роду
134
§ 17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
138
§ 18. Відмінки іменників. Значення відмінків
140
§ 19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників
142
§ 20. Написання не з іменниками
173
§ 21. Особливості творення іменників
175
§ 22. Написання та відмінювання імен по батькові
178
Розбір іменника як частини мови
172
ПРИКМЕТНИК
§ 23. Прикметник як частина мови
182
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
185
§ 25. Ступені порівняння прикметників
194
§ 26. Повні і короткі форми прикметників
200
§ 27. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
203
§ 28. Творення прикметників
207
§ 29. Написання не з прикметниками
213
§ 30. Написання -нн- і -н- у прикметниках
215
§ 31. Написання складних прикметників через дефіс або разом
217
§ 32. Перехід прикметників в іменники
220
§ 33. Написання й відмінювання прізвищ
223
Розбір прикметника як частини мови
206
ЧИСЛІВНИК
§ 34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
226
§ 35. Відмінювання кількісних числівників
232
§ 36. Відмінювання порядкових числівників
243
Розбір числівника як частини мови
246
ЗАЙМЕННИК
§ 37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
250
§ 38. Особові займенники і зворотний займенник себе
252
§ 39. Питальні і відносні займенники
258
§ 40. Заперечні і неозначені займенники
261
§ 41. Присвійні займенники
265
§ 42. Вказівні й означальні займенники
268
Розбір займенника як частини мови
271

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

274

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Офіційно-діловий стиль. Ділові папери
39
Особливості опису приміщення
54
Особливості будови опису природи
190
Особливості будови роздуму
222
ГОВОРІННЯ
складання діалогів (телефонна розмова)
90
складання діалогів
101, 113,
169, 181,
200
складання діалогів із кількісними числівниками
242
складання діалогів із порядковими числівниками на позначення дат і часу
246
ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ:
докладний усний переказ тексту художнього стилю
38
усний переказ тексту
46
усний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення
54
складання діалогів
67
усний переказ тексту із творчим завданням
105, 163
усний переказ тексту
119, 132
усний вибірковий переказ
190
усний докладний переказ
198
усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум
222
усний твір-роздум про вчинок людини
239
усний твір-оповідання за жанровою картиною
256
повідомлення на лінгвістичну тему
264
читання та складання діалогів із займенниками
267
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО:
письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі
69
замітка в газету типу роздуму про вчинок людини
247
ПИСЬМО:
складання оголошення
39
письмовий твір-опис приміщення за картиною в художньому стилі
79
складання плану роботи
88
письмовий переказ тексту наукового стилю
114
письмовий твір-опис природи за картиною
210
письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи
219

НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК...

Тлумачний словничок
280
Словничок термінів
285
Довідник «Видатні особистості»
286


 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік: 
ISBN: 966-7090-39-6
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Рідна мова 6 клас Глазова О., Кузнецов Ю." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".