Скачати або переглянути онлайн підручник для 6 класу з Рідної мови "Пентилюк М. та ін." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Рідна мова 6 клас Пентилюк М. та ін.

Переглядів: 177 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 6 класу / Шкільні підручники з Рідної мови для 6 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістЛюбі друзі
3

ВСТУП

§ 1. Краса і багатство української мови
4
Зв’язне мовлення. Спілкування й мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові
6

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ

§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення
9
§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні
11
§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог
13
§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
16
Зв'язне мовлення. Складання ділових паперів. План роботи. Оголошення
20

ЛЕКСИКОЛОПЯ

§ 6. Групи слів за їх походженням
24
Зв’язне мовлення. Складний і простий плани. Переказ наукового тексту за простим планом
29
§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми
31
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-опису приміщення (усно)
35
§ 8. Групи слів за вживанням
37
Зв’язне мовлення. Твір-опис приміщення за власними спостереженнями
42
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
44

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§ 9. Основні способи словотворення
46
Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно). Терміни в текстах наукового стилю
53
§ 10. Зміни приголосних при творенні слів
55
Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту за складним планом
58
§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів
61
Зв’язне мовлення. Читання навчального тексту
65
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
67

МОРФОЛОГІЯ

§ 12. Частини мови
69
Зв'язне мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (письмово)
71
Іменник
§ 13. Іменник як частина мови
74
§14. Рід і число іменників
77
§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни
86
§ 16. Іменники І відміни
93
§ 17. Іменники II відміни
98
Зв’язне мовлення. Аудіювання художнього тексту
105
§ 18. Іменники III відміни
107
§ 19. Іменники IV відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники
111
§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів
116
Зв’язне мовлення. Докладний переказ художнього тексту з описом природи (усно)
122
§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками
124
§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
129
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
134
Прикметник
§ 23. Прикметник як частина мови
136
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників
140
Зв'язне мовлення. Твір-опис природи за власними спостереженнями (письмово)
146
§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників
148
§ 26. Відмінювання прикметників
154
Зв’язне мовлення. Аудіювання наукового тексту
159
§ 27. Творення прикметників
161
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників
168
§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках
170
Зв’язне мовлення. Твір-опис природи за картиною
175
§ 30. Написання складних прикметників
176
Зв'язне мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі
180
§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми
182
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
185
Числівник
§ 32. Числівник як частина мови
187
§ 33. Числівники кількісні й порядкові. Групи числівників забудовою
191
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-роздуму
195
§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників
197
§ 35. Відмінювання порядкових числівників
202
Зв’язне мовлення. Твір-роздум про вчинки людей
207
§ 36. Творення числівників
209
Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ наукового тексту (усно)
212
§ 37. М’який знак у числівниках
215
Зв'язне мовлення. Замітка до газети типу роздуму
219
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
221
Займенник
§ 38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
223
Зв'язне мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
228
§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе
231
§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання
235
§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис
238
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники
242
Зв'язне мовлення. Контрольний докладний переказ
249
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
251

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 43. Лексикологія
254
§ 44. Словотвір та орфографія
256
§ 45. Морфологія й орфографія
258
Зв'язне мовлення. Складання діалогів
261

ДОДАТОК

Тлумачний словник
263
Відповіді до ігрових завдань
267 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 966-04-0644-4
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Рідна мова 6 клас Пентилюк М. та ін." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".