Скачати або переглянути онлайн підручник для 7 класу з Української мови "Єрмоленко С., Сичова В., Жук М. 2015 рік" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 7 клас Єрмоленко С., Сичова В., Жук М. 2015 рік

Переглядів: 131 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 7 класу / Шкільні підручники з Української мови для 7 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВСТУП
5
§ 1 Мова — скарбниця духовності народу
5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

9
§ 2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
10
§ 3 Частини мови. Вивчені групи орфограм
15

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

25
§ 4 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
26
§ 5 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на но, то (загальне ознайомлення)
30
§ 6 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова
34
§ 7 Доконаний і недоконаний вид дієслова
38
§ 8 Час дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
42
§ 9 Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу
47
§ 10 Спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів
54
§ 11 Безособові дієслова
62
§ 12 Способи творення дієслів
64
§ 13 Не з дієсловами (повторення)
70

ДІЄПРИКМЕТНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

77
§ 14 Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
78
§ 15 Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
82
§ 16 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникового звороту
87
§ 17 Безособові дієслівні форми на но, то
90
§ 18 Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
93
§ 19 Не з дієприкметниками
96

ДІЄПРИСЛІВНИК (ФОРМА ДІЄСЛОВА)

103
§ 20 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
104
§ 21 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення
107
§ 22 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
111
§ 23 Не з дієприслівниками
115

ПРИСЛІВНИК

121
§ 24 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Наголос у прислівниках
122
§ 25 Розряди прислівників (практично)
125
§ 26 Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників
129
§ 27 Букви н та нн у прислівниках
133
§ 28 Ні і не з прислівниками
135
§ 29 І та и в кінці прислівників
137
§ 30 Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників
139
§ 31 Написання прислівників разом і через дефіс
141
§ 32 Написання прислівникових словосполучень на зразок: раз у раз, з дня на день...
145

ПРИЙМЕННИК

151
§ 33 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні
152
§ 34 Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники
155
§ 35 Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
160

СПОЛУЧНИК

165
§ 36 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні
166
§ 37 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Сполучники й сполучні слова
169
§ 38 Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо
173

ЧАСТКА

181
§ 39 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
182
§ 40 Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток бо, но, то, от, таки
188
§ 41 Не, ні з різними частинами мови
190

ВИГУК

195
§ 42 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням
196
§ 43 Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
200
§ 44 Узагальнення й систематизація вивченого до розділу «Морфологія. Орфографія»
206

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

213
§ 45 Повторення вивченого про текст
214
§ 46 Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль
216
§ 47 Складний план власного висловлювання
220
§ 48 Різновиди читання: ознайомлювальне, навчальне
223
§ 49 Повторення вивченого про типи і жанри мовлення. Опис зовнішності людини. Стилістична помилка
225
§ 50 Особливості побудови опису дій. Опис процесу праці
230
§ 51 Особливості побудови тексту-міркування дискусійного характеру
232
§ 52 Перекази за простим і складним планом. Усний докладний переказ з елементами опису зовнішності людини
234
§ 53 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
236
§ 54 Усний переказ тексту наукового стилю
238
§ 55 Письмовий докладний переказ з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі
240
§ 56 Письмовий докладний переказ тексту*міркування дискусійного характеру
242
§ 57 Письмовий переказ з елементами опису дій (художній стиль)
245
§ 58 Дискусійний діалог
247
§ 59 Усний твір-опис зовнішності людини
250
§ 60 Твір-опис дій на основі власних спостережень (усний і письмовий)
252
§ 61 Усний твір-міркування дискусійного характеру публіцистичного стилю
255
§ 62 Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
258
§ 63 Письмовий твір-опис дій
260
§ 64 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом
262
§ 65 Портретний нарис у публіцистичному стилі
264
§ 66 Анотація
266
§ 67 Ділові папери. Розписка
269
Додатки
271 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-520-0
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова 7 клас Єрмоленко С., Сичова В., Жук М. 2015 рік" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".