Скачати або переглянути онлайн підручник для 7 класу з Української мови "Горошкіна О., Попова Л. 2015 рік" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 7 клас Горошкіна О., Попова Л. 2015 рік

Переглядів: 172 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 7 класу / Шкільні підручники з Української мови для 7 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВід авторів
4

ВСТУП

§ 1 Літературна норма української мови
5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2 Частини мови. Правопис частин мови. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
8
§ 3 Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту
13
§ 4 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом
17

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово
§ 5 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
19
§ 6 Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
23
§ 7 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то
26
§ 8 Неозначена форма та особові форми
30
§ 9 Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі
32
§ 10 Доконаний і недоконаний види дієслова
34
§ 11 Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
38
§ 12 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу
44
§ 13 Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, виконання дій, роздуму дискусійного характеру
50
§ 14 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів
52
§ 15 Безособові дієслова
56
§ 16 Способи творення дієслів
58
§ 17 Правопис дієслів. Не з дієсловами (повторення). Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Літери е,и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідміни, ь у дієсловах наказового способу
59
§ 18 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю мовлення
66
Дієприкметник
§ 19 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
68
§ 20 Активні й пасивні дієприкметники
74
§ 21 Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис суфіксів дієприкметників
77
§ 22 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників
82
§ 23 Докладний усний переказ розповідного тексту (художнього стилю) з елементами опису зовнішності людини
84
§ 24 Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами
86
§ 25 Безособові дієслівні форми на -но, -то
89
§ 26 Н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження
91
§ 27 Не з дієприкметниками
93
§ 28 Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (письмовий)
95
Дієприслівник
§ 29 Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
99
§ 30 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення
102
§ 31 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику
105
§ 32 Не з дієприслівниками
108
§ 33 Анотація
109
Прислівник
§ 34 Прислівник. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
114
§ 35 Розряди прислівників
117
§ 36 Ступені порівняння прислівників
119
§ 37 Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників
121
§ 38 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму
123
§ 39 Букви н і нн у прислівниках
124
§ 40 Не і ні з прислівниками
126
§ 41 І та и в кінці прислівників
128
§ 42 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполучень типу раз у раз, з дня на день
131
§ 43 Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі
137

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§44 Службові частини мови
141
Прийменник
§ 45 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника
142
§ 46 Види прийменників за будовою
146
§ 47 Написання прийменників разом, окремо і через дефіс
148
§ 48 Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо)
152
Сполучник
§ 49 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням
153
§ 50 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності
158
§ 51 Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів
162
§ 52 Розписка
167
Частка
§ 53 Частка як службова частина мови
168
§ 54 Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
171
§ 55 Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення)
172
§ 56 Усний твір-опис дій на основі власних спостережень у художньому стилі
176
Вигук
§ 57 Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику у вигуках
178
§ 58 Узагальнення та систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні
183
Додаток 1
193
Додаток 2
196
Орфографічний словник
196
Тлумачний словник
199
Словник синонімів
208
Фразеологічний словник
211
Словник наголосів
212


 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-389-349-55
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова 7 клас Горошкіна О., Попова Л. 2015 рік" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".