Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Хімії (Нова програма 2017) "Ярошенко О." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 9 клас Ярошенко О. (Нова програма 2017)

Переглядів: 294 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Хімії для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук7§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини11§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук15

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 4. Істинні та колоїдні розчини22§ 5. Поняття про дисперсні системи29§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин34§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа41§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів45§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти50§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах56§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину62§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій68§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. їхні йонно-молекулярні рівняння73§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині77§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах82§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач84§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини»87

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції92§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення97§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів102§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції107§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників113§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3120§ 24. Оборотні й необоротні реакції122§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції»125

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними)129§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану134§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів139§ 29. Горіння вуглеводнів143§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями146§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену151§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів157§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу162§ 34. Етанова (оцтова) кислота167§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти171§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири172§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза178§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери183§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків188§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах192§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів194§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки»198

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу200§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства206§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки212Післямова216Словник основних хімічних термінів і понять217Іменний покажчик219Предметний покажчик220Відповіді до розрахункових задач222Додаток223

 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік: 
ISBN: 978-617-7485-29-1
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Хімія 9 клас Ярошенко О. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".