Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Хімії (Нова програма 2017) "Березан О." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 9 клас Березан О. (Нова програма 2017)

Переглядів: 503 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Хімії для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 



Зміст



Повторення4§ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу.5§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини11

Тема. 1. Розчини

17§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини18§ 4. Будова молекули води. Водневий зв'язок23§ 5. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників26§ 6. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин31§ 7. Кристалогідрати. Розв'язання задач на приготування розчинів із кристалогідратів34§ 8. Електроліти і неелектроліти40§ 9. Явище електролітичної дисоціації45§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах50§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти, pH розчину.54§ 12. Йонно-молекулярні рівняння61§ 13. Якісні реакції на деякі йони68

Тема 2. Хімічні реакції

75§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції76§ 15. Ступінь окиснення80§ 16. Окисно-відновні реакції84§ 17. Процеси окиснення і відновлення. Окисники і відновники86§ 18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій91§ 19. Значення окисно-відновних процесів у природі, промисловості та житті людини96§ 20. Термохімічні рівняння. Тепловий ефект хімічної реакції102§ 21. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників108§ 22. Оборотні та необоротні реакції.113

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

116§ 23. Органічні сполуки117§ 24. Вуглеводні. Метан121§ 25. Гомологи метану (алкани)126§ 26. Етен і етин130§ 27. Горіння вуглеводнів134§ 28. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями137§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену.142§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів148§ 31. Спирти. Етанол153§ 32. Гліцерол157§ 33. Етанова кислота160§ 34. Вищі карбонові кислоти. Поняття про жири165§ 35. Властивості жирів. Мило168§ 36. Вуглеводи. Глюкоза174§ 37. Сахароза178§ 38. Крохмаль. Целюлоза184§ 39. Білки. Склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків191§ 40. Природні та синтетичні органічні сполуки196§ 41. Основні органічні забруднювачі довкілля202§ 42. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ). Захист довкілля від органічних забруднювачів208

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

212§ 43. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення213§ 44. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння картини світу218§ 45. Хімія та екологія223§ 46. Видатні вчені — творці хімічної науки230§ 47. Хімічне виробництво в Україні233Термінологічний покажчик235











 
 
Додаткова інформація



Українська мова навчання
Видавництво: Підручники і посібники
Рік: 
ISBN: 978-966-07-3119-6
Формат: PDF (електронна книга)



Перегляд Підручника






 
 
 
Скачати "Хімія 9 клас Березан О. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".