Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Хімії (Нова програма 2017) "Савчин­ М." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 9 клас Савчин­ М. (Нова програма 2017)

Переглядів: 523 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Хімії для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВід автора
3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук
4
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук
8
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини
14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
19
§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок
26
§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес
31
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини
37
§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати
43
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти
53
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах
58
Лабораторний дослід 1
61
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину
64
Лабораторний дослід 1 (продовженим)
69
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій
71
Лабораторний дослід 2
75
Лабораторний дослід 3
76
Лабораторний дослід 4
76
Практична робота 1
79
§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування
81
Лабораторний дослід 5
82
Лабораторні досліди 6,7
83
Лабораторний дослід 8
84
Лабораторний дослід 9
85
Лабораторний дослід 10
86
Практична робота 2
89
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини»
91

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій
95
§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окислення, відновлення, окисники, відновники
100
§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння
107
§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників
111
Лабораторний дослід 11
114
§ 18. Оборотні й необоротні реакції
116
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції»
121

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук
125
§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів
129
§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану
137
Лабораторний дослід 12
140
§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів
143
§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях
148
§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену
151
§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів
156
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводні»
164
Оксигеновмісні органічні речовини
§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол
167
§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування
174
Практична робота 3
178
§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти
179
§ 29. Жири, їх біологічна роль
184
Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні речовини»
190
Вуглеводи
§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза
193
Лабораторний дослід 13
194
§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза
198
Лабораторний дослід 14
199
Лабораторний дослід 15
199
Нітрогеновмісні органічні речовини
§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери
204
Практична робота 4
211
§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки
212
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводи»
217
Узагальнення знань з підтеми «Нітрогеновмісні органічні речовини»
218

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення
219
§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
227
§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки
232
Відповіді до розрахункових задач
240
Додатки
241
Додаток 1. Відносні молекулярні маси неорганічних речовин
241
Додаток 2. Якісні реакції на катіони й аніони
242
Додаток 3. Термінологічний словник
243
Додаток 4. Предметний покажчик
249
Додаток 5. Іменний покажчик
251


 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-623-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Хімія 9 клас Савчин­ М. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".