Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Фізики (Нова програма 2017) "Бар’яхтар В. та ін." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Фізика 9 клас Бар’яхтар В. та ін. (Нова програма 2017)

Переглядів: 382 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Фізики для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістПередмова
3

Розділ І. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле
6
§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі
10
§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика
15
§ 4. Сила Ампера
19
§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
24
§ 6. Електромагніти та їх застосування
28
Лабораторна робота № 1
32
§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець
34
§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм
39
Лабораторна робота № 2
45
Підбиваємо підсумки розділу І
48
Завдання для самоперевірки до розділу І
50
Енциклопедична сторінка
52
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
54

Розділ II. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла
56
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
61
§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало
67
Лабораторна робота № 3
73
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла
75
Лабораторна робота № 4
83
§ 13. Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори
85
§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи
89
§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи
93
Лабораторна робота № 5
99
§ 16. Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція
100
Підбиваємо підсумки розділу II
104
Завдання для самоперевірки до розділу II
106
Енциклопедична сторінка
108
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
110

Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі
112
§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук
118
Лабораторна робота № 6
124
§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі
126
§ 20. Шкала електромагнітних хвиль
130
§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація
135
Енциклопедична сторінка
139
Підбиваємо підсумки розділу III
140
Завдання для самоперевірки до розділу III
142
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
144

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи
146
§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання
151
§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів
157
§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри
163
§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор
168
§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
174
Підбиваємо підсумки розділу IV
178
Завдання для самоперевірки до розділу IV
180
Енциклопедична сторінка
182
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень
184

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху
186
§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати
192
§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
199
§ 31. Другий закон Ньютона
203
§ 32. Третій закон Ньютона
206
§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння
209
§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння
215
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил
221
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
226
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
231
§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах
235
Лабораторна робота № 7
241
§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження
243
§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес
250
Енциклопедична сторінка
255
Підбиваємо підсумки розділу V
256
Завдання для самоперевірки до розділу V
258
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
260
Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії
261
Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць
266
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
266
Алфавітний покажчик
268


 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-3356-0
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Фізика 9 клас Бар’яхтар В. та ін. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".