Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Фізики (Нова програма 2017) "Сиротюк В." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Фізика 9 клас Сиротюк В. (Нова програма 2017)

Переглядів: 423 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Фізики для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістЮні друзі!
3

РОЗДІЛ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
4
§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля
11
§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
15
Задачі та вправи
17
§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація
19
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту
23
§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
24
§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади
25
Задачі та вправи
29
§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм
32
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції
36
§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії
36
Задачі та вправи
39
Історична довідка
40
Перевірте свої знання
40
Тестові завдання
43

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла
45
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
50
Задачі та вправи
56
§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
58
Задачі та вправи
62
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
64
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла
65
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла
67
Задачі та вправи
69
§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів
70
Задачі та вправи
74
§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи
76
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
81
Задачі та вправи
82
§ 15. Найпростіші оптичні прилади
84
§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція
87
Задачі та вправи
90
Перевірте свої знання
91
Тестові завдання
95

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль
97
Задачі та вправи
100
§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону
101
§ 19. Інфразвуки та ультразвуки
109
Задачі та вправи
111
§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі
113
§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль
115
§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій
118
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів
123
Задачі та вправи
125
Перевірте свої знання
125
Тестові завдання
127

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
130
§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили
133
§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів
135
§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період напіврозпаду радіонукліда
137
§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон
141
§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
147
§ 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція
151
§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
155
§ 31. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
159
Задачі та вправи
162
Історична довідка
163
Перевірте свої знання
165
Тестові завдання
167

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
170
Задачі та вправи
174
§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
176
Задачі та вправи
180
§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння
183
Історична довідка
190
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил
191
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
195
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
198
Задачі та вправи
201
Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії
204
§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій
205
§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі
208
§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах
212
§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла
212
§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
216
Перевірте свої знання
218
Тестові завдання
221

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
223
§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
224
§ 45. Альтернативні джерела енергії
227
Фізичні задачі навколо нас
231
Словник фізичних термінів
235
Відповіді до задач і вправ
240
Предметно-іменний покажчик
243

 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0852-2
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Фізика 9 клас Сиротюк В. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".