Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Української мови (Нова програма 2017) "Тушніцка Н., Пилип М." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 9 клас Тушніцка Н., Пилип М. (Нова програма 2017)

Переглядів: 162 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 



Зміст



ВСТУП
4
§ 1. Мова — суспільне явище
4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

7
§ 2. Просте речення, розділові знаки в ньому
7
§ 3. Найскладніші орфограми
9

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

11
§ 4. Складносурядне речення, його будова
11
§ 5. Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення
14
§ 6. Розділові знаки в складносурядному реченні
16
§ 7. Інтонація складносурядного речення
18
§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»
22

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

25
§ 9. Складнопідрядне речення: будова, засоби зв’язку між його частинами
25
§ 10. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні
29
§ 11. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу
33
§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії і ступеня та з підрядними обставинними порівняльними
37
§ 13. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними причини, мети, умови
41
§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими й допустовими
47
§ 15. Складнопідрядні речення з кількома підрядними
50
§ 16. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»
54

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

59
§ 17. Поняття про складне безсполучникове речення. Смислові відношення між компонентами складного безсполучникового речення
59
§ 18. Інтонація складного безсполучникового речення
64
§ 19. Розділові знаки між частинами складного безсполучникового речення. Кома й крапка з комою в складному безсполучниковому реченні
68
§ 20. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні
71
§ 21. Тире в безсполучниковому складному реченні
74
§ 22. Синонімічність складних речень із сполучниковим, безсполучниковим зв’язками й простих речень
77
§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складне безсполучникове речення»
80

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

84
§ 24. Поняття про складне речення з різними видами зв’язку. Складне речення зі сурядним і підрядним зв’язком
84
§ 25. Складне речення зі сурядним і безсполучниковим зв’язком
89
§ 26. Складне речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком
92
§ 27. Складне речення зі сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком
95
§ 28. Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв’язку
99
§ 29. Синонімічність складних і простих синтаксичних конструкцій
102
§ 30. Повторення вивченого з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку»
104

ТЕКСТ

108
§ 31. Ознаки тексту, його зміст і будова
108
§ 32. Види інформації в тексті: відоме і нове
113
§ 33. Види й засоби зв’язку речень у тексті. Абзац
115

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

120
§ 34. Основні правила української вимови
120
§ 35. Найскладніші орфограми
124

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

132
§ 36. Групи слів за значенням
132
§ 37. Фразеологізми
135

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

140
§ 38. Значущі частини слова. Основні способи словотвору
140
§ 39. Орфограми у префіксах і суфіксах. Написання складних слів
144

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

150
§ 40. Морфологічний розбір частин мови, їх правопис
150

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

155
§ 41. Розділові знаки в простому і складному реченнях
155
§ 42. Способи передачі чужого мовлення
159
Алгоритми розбору
161
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ
168
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
173
ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ
217
ТЕСТИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
224








 
 
Додаткова інформація



Польська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік: 
ISBN: 978-966-914-043-2
Формат: PDF (електронна книга)



Перегляд Підручника






 
 
 
Скачати "Українська мова 9 клас Тушніцка Н., Пилип М. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".