Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Української мови (поглиблене вивчення) (Нова програма 2017) "Бабич Н., Гуйванюк І." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 9 клас (поглиблене вивчення) Бабич Н., Гуйванюк І. (Нова програма 2017)

Переглядів: 317 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістВСТУП6Функції мови. Значення мови в житті суспільства. Сила мовленого слова6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

16§ 1 Речення і словосполучення16§ 2. Просте речення18§ 3. Розвиток мовлення. Повторення вивченого про мовлення і спілкування, про текст, стилі і типи мовлення26§ 4. Просте ускладнене речення31Тестові завдання37

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

40§ 5. Складне речення і його ознаки. Сполучникові і безсполучникові складні речення40

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

46§ 6. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку46§ 7. Складносурядні речення з єднальними сполучниками47§ 8. Складносурядні речення з розділовими сполучниками49§ 9. Складносурядні речення із зіставними і протиставними сполучниками50§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту художнього стилю (за складним планом)52§ 11. Інтонація та розділові знаки у складносурядних реченнях56§ 12. Культура мовлення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, складносурядних і складнопідрядних, а також складносурядного речення та простих речень59Тестові завдання64

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

68§ 13. Будова складнопідрядного речення і засоби зв’язку в ньому68§ 14. Види складнопідрядних речень74§ 15. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною74§ 16. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною78§ 17. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю81§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами83§ 19. Складнопідрядні речення способу дії, міри та ступеня83§ 20. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною86§ 21. Складнопідрядне речення з підрядною частиною місця89§ 22. Складнопідрядне речення з підрядною частиною часу91§ 23. Культура ділового мовлення. Написання заяви94§ 24. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови95§ 25. Складнопідрядне речення з підрядною допустовою частиною98§ 26. Складнопідрядне речення з підрядною частиною причини102§ 27. Складнопідрядне речення з підрядною частиною мети104§ 28. Складнопідрядне речення з підрядною наслідковою частиною106§ 29. Культура мовлення. Інтонація складнопідрядного речення108Тестові завдання110§ 30. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю114§ 31. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами116§ 32. Синонімія складнопідрядних речень з простими та ускладненими простими реченнями122

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

127§ 33. Будова складного безсполучникового речення127§ 34. Смислові відношення у складному безсполучниковому реченні129§ 35. Інтонація та розділові знаки у складному безсполучниковому реченні133Тестові завдання138§ 36. Культура мовлення. Синонімія простих речень, складних речень зі сполучниками і без сполучників142§ 37. Розвиток мовлення. Складання діалогів143

СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ

149§ 38. Складне речення з різними видами зв’язку149§ 39. Культура писемного мовлення. Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях154§ 40. Розвиток мовлення. Переказ тексту художнього стилю157§ 41. Культура мовлення. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах158

ТЕКСТ. ТИПИ МОВЛЕННЯ

162§ 42. Поняття про текст162§ 43. Складне синтаксичне ціле165§ 44. Типи мовлення167§ 45. Культура ділового мовлення. Ділові папери. Автобіографія170Тестові завдання174

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

179§ 46. Фонетика. Графіка179Тестові завдання184§ 47. Орфографія186§ 48. Лексика189§ 49. Будова слова. Словотвір193§ 50. Розвиток мовлення. Переклад тексту художнього стилю (з кількома діалогами)198§ 51. Частини мови199§ 52. Розвиток мовлення. Контрольний письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну чи суспільну тему231Тестові завдання234§ 53. Синтаксис і пунктуація236§ 54. Розвиток мовлення. Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного242§ 55. Культура мовлення. Синонімія простих і складних речень (зі стилістичним коментуванням)244Тестові завдання246Таблиці для повторення вивченого з синтаксису252

ДОДАТКИ

258Додаток 1. Поради до самостійного читання258Додаток 2. Поради до написання переказу258Додаток 3. Поради до написання твору259Додаток 4. Поради до написання диктанту259Додаток 5. Теми для дискусій і поглиблення життєвих компетентностей (обізнаності)260Додаток 6. Мій друг комп’ютер261Додаток 7. Розділові знаки у складносурядних і складнопідрядних реченнях румунської мови262Додаток 8. Тексти для аудіювання, читання і переказування під час самостійної роботи265 
 
Додаткова інформаціяРумунська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік: 
ISBN: 978-966-914-051-7
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова 9 клас (поглиблене вивчення) Бабич Н., Гуйванюк І. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".