Скачать или просмотреть онлайн учебник для 9 класса по Литературе (польська та зарубіжна) (Новая программа 2017) "Лебедь Р." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Литература 9 класс (польська та зарубіжна) Лебедь Р. (Новая программа 2017)

Переглядів: 258 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Літератури для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістW KRĘGU KULTURY RENESANSU
4

Rozdział I. RENESANS W EUROPIE

5
Wydarzenia związane z powstaniem epoki renesansu
5
Odrodzenie – nowa wizja świata i człowieka
9
Współcześni o renesansie
10
Neoplatonizm renesansowy – nowa filozofia człowieka
13
Ćwiczenia językowe – analiza różnorodnych kontekstów.
14
Awans kultury europejskiej
14
Filozofowie i uczeni europejskiego renesansu
16
Antologia wybranych tekstów
17
Giovanni Pico Mirandola Mowa o godności człowieka (fragmenty)
17
Erazm z Rotterdamu Pochwała głupoty (fragmenty)
18
Michel de Montaigne Próby (fragmenty)
19
Tomasz Morus Utopia (fragmenty)
21
Ćwiczenia językowe – analiza różnorodnych kontekstów
23
Mrzonka
23
Głos współczesności
23
Wisława Szymborska Utopia
24
Tadeusz Różewicz Głosy niepotrzebnych ludzi
25
Sztuka renesansu
26
Ćwiczenia językowe – dialogi sztuki
30
Kobieta w sztuce renesansu
30

Rozdział II. TWÓRCY LITERATURY RENESANSU W EUROPIE

32
Francesco Petrarca Jeśli nie masz miłości
33
“Na cześć Madonny Laury żywej”
34
“Na cześć Madonny Laury umarłej”
35
“Blask renesansowego humanity” – Marsilio Ficini
36
Definicje ważnych pojęć i terminów
37
Głos współczesności
39
Julian Przyboś Daleka, co noc bliższa
39
Rafał Wojaczek Giovanni Boccaccio
40
Dekameron Opowieść dziewiąta [dzień piąty]
41
Definicje ważnych pojęć i terminów
47
Ćwiczenia językowe – adaptacje filmowe
47
Niccolò Machiavelli Książę (fragmenty)
49
Epika włoskiego renesansu
51
Cechy stylu klasycznego
51
Teatr elżbietański i dramat szekspirowski
53
Krótkie wprowadzenie do szekspirologii
54
William Szekspir Hamlet (fragment)
57
Głos współczesności
58
Stanisław Barańczak Appendix
59
Andrzej Banach Wybór maski: 11 teatrów klasycznych (fragmenty)
60

Rozdział III. ODRODZENIE W POLSCE

62
Renesans w Polsce
62
Pisarze polityczni
63
O poprawie Rzeczypospolitej (fragment)
64
Piotr Skarga
65
Piotr Skarga Kazania sejmowe (Kazania wtórne)
66
Ćwiczenia językowe – Redakcja tekstu
70
Biernat z Lublina
70
Definicje ważnych pojęć i terminów
71
Doba rozkwitu
72
Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego
73
Rok na czterzy części rozdzielon (fragmenty)
73
Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)
73
Jan Kochanowski Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami
76
Jan Kochanowski Curriculum vitae humanisty
81
Jan Kochanowski Fraszki
82
Do gór i lasów
83
Do fraszek
84
Na lipę
84
Na lipę
85
O doktorze Hiszpanie
86
Na dom w Czarnolesie
86
O żywocie ludzkim
87
Człowiek Boże igrzysko
87
Raki
88
Głos współczesności
88
Rzecz Czarnoleska
88
Pieśni
88
Pieśń XXV (Księgi wtóre)
89
Definicje ważnych pojęć i terminów
90
Jan Kochanowski Pieśń IX, (Księgi pierwsze)
91
Jan Kochanowski Pieśń V, (Księgi wtóre). Pieśń o spustoszeniu Podola (V, ks. II)
94
Pieśń świętojańska o Sobótce (fragmenty)
97
Psalm 91
100
Psalm 115
101
Rozpacz poety
103
Treny. Tren IX
104
Tren X
105
Tren XI
106
Tren XIX – albo Sen (fragmenty)
107
Definicje ważnych pojęć i terminów
109
Ćwiczenia językowe – analiza fortuny w twórczości Kochanowskiego
110
Kochanowski i fortuna
110
Mój projekt
111
Sprawdź swoje wiadomości – synteza epoki renesansu
112
W KRĘGU KULTURY BAROKU
113
Wydarzenia związane z powstaniem epoki baroko
113

Rozdział IV. BAROK W EUROPIE

115
Wielki kryzys – kontrreformacja
115
Filozofia baroku
116
Antologia wybranych tekstów
117
Kartezjusz Medytacje o pierwszej filozofii
117
Kartezjusz Rozprawa o metodzie IV
117
Blaise Pascal Myśli. (fragmenty)
118
Kultura epoki kontrastów
119
Styl barokowy w rzeźbie i architekturze
120
Ćwiczenia językowe – interpretacja rzeźby barokowej
122
Giovanni Lorenzo Bernini “Porwanie Prozerpiny”
122
Malarstwo baroku
123
Cechy stylu barokowego
124
Głos współczesności
125
Wisława Szymborska Kobiety Rubensa
125

Rozdział V. TWÓRCY LITERATURY BAROKU W EUROPIE

127
Literatura XVII wieku we Włoszech
127
Giambattista Marino Adon (fragmenty)
127
William Szekspir
129
Makbet Życie to teatr – Monolog Makbeta
129
Ćwiczenia językowe – analiza cech bohatera
131
Posłowie do “Makbeta” (fragmenty)
131
Głos współczesności
132
Anna Nikliborcowa “Literatura Francji feudalnej” (fragmenty)
132
Twórcy francuskiego klasycyzmu – autorzy tragedii
134
Bajka albo komedia charakterów: La Fontaine
135
Świętoszek
136
Świętoszek (fragment)
137
Literatura baroku w Hiszpanii
139
Przemyślny Don Kichot z Manczy (fragmenty)
139

Rozdział VI. TWÓRCY LITERATURY BAROKU W POLSCE

145
Mikołaj Sęp Szarzyński
145
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego
146
Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
146
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego
147
Definicje ważnych pojęć i terminów
148
Ćwiczenia językowe – Interpretacje
148
Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Sonet I
149
Poezja kryzysu kultury. Daniel Naborowskij
151
Krótkość żywota
151
Do Anny
151
Marność
152
Najwybitniejszy przedstawiciel marinizmu – Jan Andrzej Morsztyn
153
Jan Andrzej Morsztyn Niestatek
154
Niestatek II
155
O swej pannie
155
Desperacyja
155
Do panny
156
Do jednej
156
Do trupa
157
Definicje ważnych pojęć i terminów
158
Poematy o miłości. Samuel Twardowski
159
Nadobna Paskwalina (fragmenty)
159
Poezja emocji. Hieronim Morsztyn
160
Nagrobek potentatowi
161
Świat – niczym złudny sen. Zbigniew Morsztyn
162
Emblema 24
162
Emblema 47
163
Kultura sarmacka
164
Definicje ważnych pojęć i terminów
169
Poezja Wacława Potockiego
169
Kto mocniejszy, ten lepszy (fragmenty)
170
Niechaj śpi pijany (Na toż trzeci raz)
170
Nierządem Polska stoi
171
Pospolite ruszenie
171
Zbytki polskie (fragment)
172
Wojna chocimska (fragmenty)
174
Listy do Marysieńki. Jan III Sobieski (fragment)
177
Jan Chryzostom Pasek
178
Pamiętniki (fragmenty)
179
Definicje ważnych pojęć i terminów
183
Ćwiczenia językowe – [Na styku kultur i systemów politycznych]
184
Literatura plebejska
185
Co ludzie robią na świecie? (fragmenty)
186
Głos współczesności
187
Portret sarmacki
187
Mój projekt
187
Sprawdź swoje wiadomości – synteza epoki baroku
188
W KRĘGU KULTURY OŚWIECENIA
190
Wydarzenia związane z powstaniem epoki
190

Rozdział VII. OŚWIECENIE W EUROPIE

193
Europejscy Filozofowie oświecenia
193
Antologia wybranych tekstów
193
Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (fragmenty)
193
Immanuel Kant
195
Antologia wybranych tekstów
195
Immanuel Kant Co to jest Oświecenie? (fragmenty)
195
Definicje ważnych pojęć i terminów
196
Wolter – powiastki filozoficzne
198
Kandyd, czyli Optymizm (fragmenty)
198
Denis Diderot Kubuś fatalista i jego pan (fragmenty)
202
Encyklopedia
205
Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł, 1751–1780 (fragmenty)
206
Jan Jakub Rousseau Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi (fragmenty)
208
Klasycyzm w XVIII wieku
209
Jonatan Swift Podróże Guliwera (fragmenty)
210
Sentymentalizm
212
Laurence Sterne Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy. Serce czułe świata i człowieka (fragmenty)
214
Jean-Jacques Rousseau Nowa Heloiza (fragmenty)
215
Głos współczesności
216
Wisława Szymborska Odkrycie
216
Sztuka oświęcenia – malarstwo
217
Ćwiczenia językowe – sztuka interpretacji malarstwa
219
Sztuka epoki
221

Rozdział VIII. OŚWIECENIE W POLSCE

222
Geneza polskiego oświecenia
222
Król jako mecenas sztuki.
225
Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła (fragmenty)
229
Teatr Narodowy
230
Wojciech Boguslawski Piosenki i arie z “Krakowiaków i Górali” (fragmenty)
232
Klasycyzm w Polsce
233
Adam Naruszewicz Balon
234
Definicje ważnych pojęć i terminów
236
Ćwiczenia językowe – uczymy się interpretować wiersz
236
Adam Naruszewicz “Balon”
236
Adam Naruszewicz Chudy literat
238
Ignacy Krasicki – mistrz bajki epigramatycznej
240
Wstęp do bajek
241
Jagnię i wilcy
241
Ptaszki w klatce
241
Przyjaciele
241
Dewotka
242
Malarze
242
Szczur i kot
242
Kruk i lis (Z Ezopa)
242
Ignacy Krasicki – satyry
243
Świat zepsuty
244
Do króla (fragmenty)
247
Głos współczesności
249
Pijaństwo (fragmenty)
249
Definicje ważnych pojęć i terminów
251
Poemat heroikomiczny Myszeida i Monachomachia
252
Pieśń pierwsza
253
Pieśń piąta
253
Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny
257
Narodziny nowożytnej powieści Ignacy Krasicki
257
Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragmenty)
258
Legendarna postać – Stanisław Trembecki
260
Sofiówka (fragmenty)
260
Adam Mickiewicz Objaśnienia do poematu opisowego Zofiówka (fragmenty)
261
Bajki
263
Stanislaw Trembecki Myszka, kot i kogut
263
Nurt sentymentalny w polskim oświeceniu
264
Franciszek Karpiński Do Justyny
265
Sielanki Franciszka Karpińskiego
266
Laura i Filon (fragmenty)
267
Franciszek Karpiński Pieśń o narodzeniu Pańskim
270
Franciszek Dionizy Kniaźnin Dwie lipy
272
Franciszek Dionizy Kniaźnin Do wąsów
273
Ćwiczenia językowe – motywy i tematy literatury sentymentalnej
274
Głos współczesności
275
Konstanty Ildefons Gałczyński Grób Krasickiego
275
Mieczysław Jasturn W Puławach
276
Czesław Miłosz Piosenka pasterska
277
Pisarze polityczni polskiego oświecenia
278
Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragment)
278
Mój projekt
279
Sprawdź swoje wiadomości – obraz oświecenia. Próba syntezy
281
Słownik terminów
282


 
 
Додаткова інформаціяПольська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік: 
ISBN: 978-966-914-042-5
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Литература 9 класс (польська та зарубіжна) Лебедь Р. (Новая программа 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".