Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Географії "Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 8 клас (Нова програма 2016) Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

Переглядів: 62 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Всесвіт. історії для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Вступ
§ 1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення» . . 5
§ 2. Географічні дослідження території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§ 3. Географічна карта. Картографічні проекції . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 4. Класифікація карт. Способи зображення географічних
об’єктів та явищ на картах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
§ 5. Зображення України в картографічних творах.
Види картографічних зображень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топографічні карти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
§ 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок
за топографічною картою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8. Політична карта світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
§ 9. Географічне положення України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Тема 2. Формування території України
§ 10. Формування території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Україна на карті годинних поясів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Загальні риси рельєфу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 13. Тектонічна будова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
§ 14. Геологічна будова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
§ 15. Особливості природних умов території України
в різні геологічні ери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
§ 16. Формування рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини . . . . . . . 81
§ 18. Рудні та нерудні корисні копалини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України . . . . 90
§ 20. Клімат України та відображення його показників
на кліматичній карті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
§ 21. Сезонні погодні умови. Несприятливі
погодно-кліматичні явища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
§ 22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 23. Води суходолу. Характеристики річок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 24. Основні річкові басейни та системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 25. Озера, болота, водосховища та канали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 26. Підземні води. Водні ресурси України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 27. Ґрунти України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Тема 5. Рослинність
§ 28. Рослинний покрив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Тема 6. Тваринний світ України
§ 29. Тваринний світ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Тема 7. Ландшафти України
§ 30. Ландшафт як просторово-цілісна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
§ 31. Районування природних ландшафтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
§ 32. Зони мішаних і широколистяних лісів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 33. Лісостепова зона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
§ 34. Зона степів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
§ 35. Українські Карпати. Географічне положення
та головні риси природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи . . . . . . . . . . . . . . . 184
§ 37. Кримські гори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
§ 38. Чорне море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
§ 39. Азовське море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Тема 8. Природокористування
§ 40. Природно-ресурсний потенціал України
та наслідки його використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
§ 41. Охорона природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 42. Раціональне природокористування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Розділ ІV.. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад
населення світу та України
§ 43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають . . . . . . . . 217
§ 44. Статево-віковий склад населення світу й України.
Тривалість життя населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
§ 45. Механічний рух населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Тема 2. Розселення
§ 46. Густота населення світу й України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
§ 47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація . . . . . . . . . . . . 237
§ 48. Міста й села України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
§ 50. Національний склад населення України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 51. Релігійний склад населення світу й України . . . . . . . . . . . . . . . 254
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§ 52. Трудові ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
§ 53. Зайнятість населення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Терміни і поняття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Рекомендована література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2883-2
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Географія 8 клас (Нова програма 2016) Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.