Скачати або переглянути онлайн підручник для 9 класу з Географії (Нова програма 2017) "Гілецький Й. та ін." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 9 клас Гілецький Й. та ін. (Нова програма 2017)

Переглядів: 202 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Географії для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістПередмова
3
ВСТУП
5

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

9
Тема 1. Національна економіка
10
§ 1. Національна економіка та економічний розвиток
10
§ 2. Секторальна модель економіки та суспільна організація виробництва
12
§ 3. Чинники розміщення та форми просторової організації національної економіки
16
Тема 2. Світове господарство
19
§ 4. Спеціалізація території та світове господарство
19
§ 5. Типи економічних систем та типізація країн світу
22
§ 6. Багаторівневість світового господарства та його просторова структура
28
§ 7. Сучасні тенденції розвитку світового господарства
30
§ 8. Глобалізація та економічна інтеграція у функціонуванні міжнародної економіки
34

РОЗДІЛ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

37
Тема 1. Сільське господарство
38
§ 9. Сучасне сільське господарство у світі
38
§ 10. Складові сільського господарства. Вплив природних чинників на аграрне виробництво
41
§ 11. Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур
45
§ 12. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України
49
§ 13. Сільське господарство світу та його просторова організація
53
Тема 2. Лісове господарство
59
§ 14. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні
59
Тема 3. Добувна промисловість
63
§ 15. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами
63
§ 16. Видобування паливних мінеральних ресурсів у світі та в Україні
67
§ 17. Видобування металічних руд у світі та в Україні
75
§ 18. Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу
79

РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

83
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
84
§ 19. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс
84
§ 20. Електроенергетика України
88
§ 21. Електроенергетика світу та окремих країн
91
Тема 2. Металургійне виробництво
94
§ 22. Сучасне металургійне виробництво та чинники його розміщення
94
§ 23. Металургійне виробництво в Україні
99
§ 24. Металургійне виробництво світу та окремих країн
102
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
106
§ 25. Значення, особливості та чинники розміщення хімічного виробництва
106
§ 26. Хімічне виробництво в Україні та світі
109
§ 27. Виробництво деревини й паперу в Україні та світі
113
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
116
§ 28. Машинобудування в сучасному світі
116
§ 29. Машинобудування в Україні
119
§ 30. Машинобудування світу, регіонів, країн
122
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
126
§ 31. Особливості текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого виробництва в Україні
126
§ 32. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття
129
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
132
§ 33. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні
132
§ 34. Виробництво продуктів харчування у світі та окремих країнах
136

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

141
Тема 1. Транспорт
142
§ 35. Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці
142
§ 36. Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України
144
§ 37. Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори
150
Тема 2. Торгівля
155
§ 38. Торгівля, її форми та показники. Торгівля в Україні
155
§ 39. Світовий ринок товарів і послуг. Напрямки зовнішньоторговельних зв’язків та міжнародні організації
159
Тема 3. Туризм
163
§ 40. Туризм як складова національної економіки, його види та чинники розвитку. Туризм в Україні
163
§ 41. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО
170
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я
176
§ 42. Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші центри науки та охорони здоров’я в Україні й світі
176
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування
181
§ 43. Фінансові послуги у світі та Україні
181
§ 44. Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій
186

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

189
Тема Глобальні проблеми людства
190
§ 45. Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення
190
§ 46. Демографічна та продовольча проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток
195
Словник понять і термінів
201

 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-3366-9
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Географія 9 клас Гілецький Й. та ін. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".