Скачати чи переглянути підручник онлайн для 9 класу з Біології (Нова програма 2017) "Остапченко Л., Балан П., Поліщук В." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Біологія 9 клас Остапченко Л., Балан П., Поліщук В. (Нова програма 2017)

Переглядів: 975 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Біології для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістДорогі дев'ятикласниці та дев'ятикласники
3

Вступ

§ 1. Біологія - комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
4

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

§ 2. Вода. її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки
11
§ 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи
15
§ 4. Білки: будова та властивості
19
§ 5. Функції білків
22
§ 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК
25
§ 7. Будова, властивості та функції ДНК
27
§ 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ
30
Практична робота 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот
33

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії
36
§ 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат
39
§ 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр
43
§ 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі
47
§ 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди
51
§ 14. Ядро: будова та функції
53
§ 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини
57
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин
61

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання
63
§ 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап
67
§ 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза
71
§ 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез
74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів
79
§ 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код
82
§ 22. Біосинтез білків
85
Практична робота 2. Розв'язування елементарних вправ з транскрипції та трансляції
89
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз
90
§ 24. Мейоз
93
§ 25. Типи розмноження організмів. Статеві клітини
96
§ 26. Процеси запліднення
100
§ 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток тварин
105
§ 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів
108

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика - наука про закономірності спадковості й мінливості організмів
113
§ 30. Методи генетичних досліджень
116
§ 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи
120
Практична робота 3. Складання схем схрещування
124
§ 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості
126
§ 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю
130
§ 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система
133
§ 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля
136
§ 36. Види мутацій та причини їх виникнення
139
§ 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування
144

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем
152
§ 39. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна
156
§ 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції
160
§ 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу
164
§ 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції
169
§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя
173
§ 44. Етапи еволюції людини
178

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики
186
§ 46. Неклітинні форми життя - віруси. Прокаріоти
190
§ 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини
195
Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя
200

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 48. Екологія. Екосистема та її характеристики
202
§ 49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем
204
§ 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори
208
§ 51. Стабільність екосистем і причини її порушення
211
§ 52. Біосфера як цілісна система
213
§ 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища
218

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 54. Завдання сучасної селекції
225
§ 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів
229
§ 56. Огляд традиційних біотехнологій
234
§ 57. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми
238
§ 58. Клітинна (тканинна) інженерія
242
Основні загальні властивості живих систем
248
Короткий словник термінів
251
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0847-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Біологія 9 клас Остапченко Л., Балан П., Поліщук В. (Нова програма 2017)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".