Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Географії "Булава Л. М. Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 8 клас (Нова програма 2016) Булава Л. М.

Переглядів: 61 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Географії для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 4
§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії
України. Джерела географічної інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 2 Географічні дослідження території України в минулому і тепер . . . . . . . . . . . . . 8
Розділ І Географічна карта та робота з нею. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Тема 1. Географічна карта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 3 Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 4 Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах.
Класифікація карт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 5 Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними . . . . . . . . . . 18
Тема 2. Топографічні карти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
§ 6 Топографічні карти та їх практичне використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Розділ II Географічний простір України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 7 Основні поняття політичної географії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 8 Географічне положення України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Тема 2. Формування території України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 9 Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний
адміністративно-територіальний устрій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Тема 3. Україна на карті годинних поясів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
§ 10 Час на території України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Розділ III Природні умови і ресурси України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 11 Великі форми рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 12 Найбільші тектонічні структури в межах України,
їхнє співвідношення з великими формами рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§ 13 Геологічна історія Землі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
§ 14 Закономірності поширення типів і форм рельєфу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 15 Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини . . . .58
§ 16 Рудні корисні копалини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 17 Нерудні корисні копалини. Раціональне використання
мінерально-сировинних ресурсів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Тема 2. Кліматичні умови та ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§ 18 Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§ 19 Основні кліматичні показники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
§ 20 Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони.
Несприятливі погодно-кліматичні явища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
§ 21 Метеорологічна служба. Охорона повітря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Тема 3. Води суходолу й водні ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
§ 22 Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу на річки . . . . . . . 83
§ 23 Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок . . . . . . . . . . . . 87
§ 24 Озера, болота, водосховища, підземні води.
Водні ресурси та їхнє раціональне використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 25 Умови ґрунтоутворення. Найпоширеніші типи ґрунтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 26 Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Тема 5. Рослинність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
§ 27 Закономірності поширення типів рослинності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Тема 6. Тваринний світ України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 28 Закономірності поширення тваринного світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Тема 7. Ландшафти України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 29 Поняття про ландшафт. Карта ландшафтів України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 30 Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти . . . . . . . . . . . . 112
§ 31 Природна зона мішаних лісів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 32 Природні зони широколистяних лісів та лісостепу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
§ 33 Степова природна зона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
§ 34 Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна поясність . . . . 126
§ 35 Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясність ландшафтів . . . 130
§ 36 Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Тема 8. Природокористування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
§ 37 Природно-ресурсний потенціал України та його використання . . . . . . . . . . . . . 137
§ 38 Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України . . . . . . 141
§ 39 Моніторинг навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Розділ IV Населення України та світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України. . . . 148
§ 40 Кількість населення у світі та Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
§ 41 Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора . . . . . . . . . . . . . . . . 154
§ 42 Статево-віковий склад населення світу і України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Тема 2. Розселення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 43 Густота населення в різних частинах світу й Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
§ 44 Розселення населення у світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 45 Міські поселення й міське населення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
§ 46 Сільське населення й сільські поселення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Тема 3. Етнічний склад населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
§ 47 Расовий та етнічний склад населення світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
§ 48 Етнічний склад населення України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Тема 4. Релігійний склад населення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
§ 49 Релігійний склад населення світу та України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
§ 50 Зайнятість населення у світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
§ 51 Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Розділ V Природа та населення свого адміністративного регіону . . . . . . . . . . . . . . 191
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2882-5
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Географія 8 клас (Нова програма 2016) Булава Л. М." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.