Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Географії "Масляк П. О., Капіруліна С. Л. Нова програма 2016" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Географія 8 клас (Нова програма 2016) Масляк П. О., Капіруліна С. Л.

Переглядів: 69 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Географії для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістДорогі друзі!3Як працювати з підручником4

ВСТУП

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації7§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження10

РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах16§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах21§ 5. Класифікація карт. Навчальні, електронні карти та атласи. Картографічні інтернет-джерела24§ 6. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.29Тема 2. Топографічні карти§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт32§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту37

РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу§ 9. Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні45§ 10. Географічне положення України50§ 11. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи53Тема 2. Формування території України§ 12. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою58Тема 3. Україна на карті годинних поясів§ 13. Міжнародна система відліку часу63§ 14. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні66

РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси§ 15. Форми земної поверхні. Карта «Фізична поверхня»72§ 16. Геологічна історія Землі76§ 17. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами80§ 18. Геологічна будова України. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини84§ 19. Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники і процеси. Рельєф і діяльність людини88§ 20. Корисні копалини України, їх класифікація та закономірності поширення. Паливні корисні копалини92§ 21. Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі97§ 22. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.100Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси§ 23. Кліматотвірні чинники104§ 24. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники та їх розподіл в Україні107§ 25. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта111§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища114§ 27. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами117§ 28. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря120Тема 3. Води суходолу і водні ресурси§ 29. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини126§ 30. Основні річкові басейни та системи України129§ 31. Вплив рельєфу на річки. Падіння, похил річки. Річковий стік. Живлення і режим річок132§ 32. Характеристика Озер України136§ 33. Болота. Водосховища та канали139§ 34. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони142Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси§ 35. Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів146§ 36. Ґрунтові ресурси України. Раціональне використання та охорона ґрунтових ресурсів149Тема 5. Рослинність§ 37. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.153§ 38. Червона та Зелена книги України. Охорона і відтворення рослинних ресурсів158Тема 6. Тваринний світ України§ 39. Різноманітність тваринного світу. Вплив людини на тваринний світ України162§ 40. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони.166Тема 7. Ландшафти України§ 41. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів169§ 42. Антропогенні ландшафти172§ 43. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність175§ 44. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів177§ 45. Природні зони України: лісостеп183§ 46. Природні зони України: степова зона187§ 47. Використання та охорона рівнинних ландшафтів190§ 48. Гірські ландшафти Українських Карпат194§ 49. Гірські ландшафти Кримських гір201§ 50. Чорне та Азовське моря.205Тема 8. Природокористування§ 51. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.210§ 52. Використання природно-ресурсного потенціалу України214§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.219

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу§ 54. Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика229§ 55. Статево-віковий склад і тривалість життя.234§ 56. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика238§ 57. Механічний рух населення: основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні.242§ 58. Українська діаспора247Тема 2. Розселення населення§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні254§ 60. Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення.258§ 61. Урбанізація. Міські агломерації.264§ 62. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація267Тема 3. Етнічний склад населення§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні і багатонаціональні країни270§ 64. Національний склад населення України273§ 65. Національні меншини та етнічні групи277Тема 4. Релігійний склад населення§ 66. Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні282Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні§ 67. Трудові ресурси. Економічно активне населення287§ 68. Зайнятість населення290Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Аксіома
Рік: 
ISBN: 978-966-496-362-3
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Географія 8 клас (Нова програма 2016) Масляк П. О., Капіруліна С. Л." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.