Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Хімії "Григорович О.В. (Нова програма 2016)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 8 клас Нова програма 2016 Григорович О.В.

Переглядів: 378 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Хімії для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПовторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття
5
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення
11
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин
13

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів
17
§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи
23
§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
27
§ 7. Періодична система хімічних елементів
32
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва
37
§ 9. Атом: ядро плюс електрони
43
§ 10. Нукліди. Ізотопи
49
§ 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі
56
§ 12. Структура електронної оболонки атома
59
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів
63
§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи
72
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів
77
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома
84

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв’язку
87
§ 18. Ковалентний зв’язок
91
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок
97
§ 20. Йонний зв’язок
102
§ 21. Ступінь окиснення елементів
106
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення
110
§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості
112
Лабораторний дослід № 1
118
Домашній експеримент № 1
119

ТЕМА 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
122
§ 25. Молярна маса
128
§ 26. Молярний об’єм
133
§ 27. Відносна густина газів
139

ТЕМА 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук
143
§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування
153
§ 30. Хімічні властивості оксидів
157
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
163
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування
168
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів
172
Лабораторний дослід № 2
177
Лабораторний дослід № 3
178
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування
181
§ 35. Хімічні властивості кислот
185
Лабораторний дослід № 4
188
Домашній експеримент № 2
189
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення
192
Лабораторний дослід № 5
199
Лабораторний дослід № 6
200
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування
202
§ 38. Хімічні властивості солей
207
Лабораторний дослід № 7
210
Лабораторний дослід № 8
211
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди
213
§ 40. Способи добування оксидів
217
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей
222
Практична робота № 1
227
§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук
229
§ 43. Розв’язування експериментальних задач
232
Лабораторний дослід № 9
237
Практична робота № 2
239

Додатки

Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості
240
Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки
242
Посилання в Інтернеті на цікаві хімічні ресурси
246
Словник термінів
247
Алфавітний покажчик
250
Відповіді на розрахункові задачі
252 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2887-0
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Хімія 8 клас Нова програма 2016 Григорович О.В." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".