Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Української мови "Глазова О.П. (Нова програма 2016)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 8 клас Нова програма 2016 Глазова О.П.

Переглядів: 329 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!
4

ВСТУП

1. Мови — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
6

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Лексикологія
20
3. Фразеологія
28
4. Основні правила правопису
35

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ

Словосполучення
5. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова
43
Речення
6. Речення прості та складні
58
7. Речення двоскладні й односкладні
68

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Головні члени речення
8. Способи вираження підмета
74
9. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудок
83
10. Іменний складений присудок
88
11. Тирс між підметом і присудком
94
12. Узгодження головних членів речення
109
Другорядні члени речення
13. Речення непоширені й поширені
113
14. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
115
15. Означення
119
16. Прикладка як різновид означення
124
17. Додаток
127
18. Обставина. Види обставин за значенням
131
19. Порівняльний зворот
135

ПРОСТЕ ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка
20. Означено-особові речення
142
21. Неозначено-особові речення
150
22. Узагальнено-особові речення
153
23. Безособові речення
157
Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета
24. Називні речення
161
25. Односкладні речення як частини складного речення
165
26. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях
167
27. Незакінчені речення
173

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Речення з однорідними членами
23. Однорідні члени зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Розділові знаки при однорідних членах речення
178
29. Речення з кількома рядами однорідних членів
183
30. Однорідні й неоднорідні означення
190
31. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
193
Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями
32. Звертання. Розділові знаки при звертанні
200
33. Вставні слова, словосполучення і речення
214
Відокремлені члени речення
34. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення
224
35. Відокремлені прикладки
233
36. Відокремлені обставини
238
37. Відокремлені додатки
245
38. Уточнювальні члени речення
248
Повторення в кінці року
254

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок
262
Словничок українських відповідників (синонімів) запозичених слів
268
Словничок фразеологізмів
270
Словничок термінів
273
Словничок символів українського народу
278
Словничок назв почуттів
280

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення, засоби міжфразового зв’язку в тексті
11
Складання діалогів
33
Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури
52
Діалог обмін думками, складений на основі запитань, дібраних за змістом тексту
61
Конспект прочитаного науково-навчального тексту
63
Письмовий докладний переказ розповідного тексту публіцистичного стилю, що містить опис пам’ятки
79
Тематичні виписки з науково-навчального тексту
92
Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за твором мистецтва в публіцистичному стилі
102
Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
105
Складання та розігрування діалогів
108
Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
145
Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому етилі
155
Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу
169
Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
188
Складання діалогів
198
Інтерв’ю в публіцистичному стилі
210
Складання діалогів
220
Письмовий стислий переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
221
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі прослуханих телепередач
230
Складання діалогів
253 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-617-7012-29-9
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Українська мова 8 клас Нова програма 2016 Глазова О.П." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".