Скачати чи переглянути онлайн підручник для 8 класу з Української мови "Пентилюк М. І., Омельчук С. А., Гайдаенко І. В., Ляшкевич А. І. (Нова програма 2016)" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 8 клас Нова програма 2016 Пентилюк М. І., Омельчук С. А., Гайдаенко І. В., Ляшкевич А. І.

Переглядів: 229 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 8 класу / Шкільні підручники з Укр. мови для 8 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Умовні позначки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Вступ
§ 1 Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу. . . . . . . . . . . . . 5

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2 Лексикологія. Фразеологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 3 Морфологія. Основні правила правопису. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Синтаксис. Пунктуація

§ 4 Словосполучення. Будова й види словосполучень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§ 5 Види зв’язку слів у словосполученні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 6 Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 7 Головні члени речення. Підмет, способи його вираження. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§ 8 Простий і складений присудок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§ 9 Тире між підметом і присудком. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 10 Другорядні члени речення. Означення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
§ 11 Прикладка як різновид означення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
§ 12 Додаток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
§ 13 Обставина. Види обставин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 14 Порівняльний зворот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Синтаксичний розбір простого двоскладного речення. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . 94

Односкладні речення. Неповні речення

§ 15 Односкладні речення. Означено-особове речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 16 Неозначено-особове й узагальнено-особове речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
§ 17 Безособове речення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 18 Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне) . . . . . . 115
Синтаксичний розбір простого односкладного речення. . . . . . . . . . . . . . . . 122
§ 19 Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Синтаксичний розбір неповного речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . 132

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 20 Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 21 Однорідні й неоднорідні означення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
§ 22 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. . . . . . . . . . . . . . . 147
Синтаксичний розбір простого ускладненого речення. . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . 158
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 23 Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 24 Вставні слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
§ 25 Вставні словосполучення й речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
§ 26 Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . 187

Речення з відокремленими членами

§ 27 Поняття про відокремлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 28 Відокремлені означення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
§ 29 Відокремлені прикладки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
§ 30 Відокремлені обставини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
§ 31 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
§ 32 Відокремлені уточнювальні додатки та обставини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Запитання й завдання для повторення та узагальнення. . . . . . . . . . . . . . . . 250
Повторення в кінці року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Словник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Розвиток мовленн я
Особливості побудови тексту з елементами опису. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Вивчальне читання мовчки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі. . . . . . 78
Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного
стилю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Опис пам’ятки культури в художньому стилі (усно). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Опис пам’ятки культури в публіцистичному стилі (письмово) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Стислий переказ тексту публіцистичного стилю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Конспектування прочитаного тексту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Повідомлення на лінгвістичну тему (усно). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Інтерв’ю в публіцистичному стилі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 
ISBN: 978-617-09-2888-7
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника