Скачати чи переглянути онлайн підручник для 9 класу з Хімії "Ярошенко О.Г." » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Хімія 9 клас Ярошенко О.Г.

Переглядів: 195 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 9 класу / Шкільні підручники з Хімії для 9 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістПовторення основних питань курсу хімії 8 класу
§1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
§2. Хімічний зв’язок і будова речовин

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

§3. Поняття про розчини
§4. Поняття про дисперсні системи
§5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин
§6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів
§7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини
§8. Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. Практична робота 1
§9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти
§10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
§11. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння
§12. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2
§13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота 3
Завдання для підготовки до контролю знань з теми І

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів
§15. Оборотні й необоротні реакції
§16. Окисно-відновні реакції
§17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції
§18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників
Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним хімічних зв’язків
§20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули
§21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану
§22. Етилен іі ацетилен. їх склад, хімічні формули та фізичні властивості
§23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену
§24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях
§25. Поліетилен. Поняття про полімери
§26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу
§27. Хімічні властивості та застосування спиртів
§28. Оцтова кислота. її склад та властивості
§29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота І
§30. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири
§31. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза
§32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів
§33. Амінокислоти та білки
§34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5
§35. Біологічна роль амінокислот і білків. Поняття про нуклеїнові кислоти, їх біологічну роль
Завдання для підготовки до контролю знань з теми 3

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§36. Місце хімії серед наук про природу та роль хімічних знань у її пізнанні
§37. Значення хімії у природі та суспільстві
Словник основних хімічних термінів і понять
Список додаткової літератури та Інтернет-ресурсів для поглиблення і розширення знань
Предметний покажчик
 
 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 
ISBN: 978-966-04-0725-1
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
 
 
Скачати "Хімія 9 клас Ярошенко О.Г." в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".