Скачати чи переглянути онлайн підручник для 11 класу з Біології "П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес (стандарт, академічний рівень) " » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Біологія 11 клас П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес (стандарт, академічний рівень)

Переглядів: 328 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 11 класу / Шкільні підручники з Біології для 11 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10ЗмістДорогі одинадцятикласники!

Тема 4. Розмноження організмів

§1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження
§2. Статеве розмноження організмів
§3. Будова статевих клітин. Гаметогенез
Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин

Тема 5. Закономірності спадковості

§4. Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості організмів
§5. Методи генетичних досліджень
§6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи
§7. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості
§8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю
§9. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість
Практична робота №1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

Тема 6. Закономірності мінливості

§10. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля
§11. Мутаційна мінливість
§12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
Лабораторна робота №2. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння
Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
Практична робота №2 (виконують учні академічного рівня навчання). Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій

Тема 7. Генотип як цілісна система

§13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів
§14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів
§15. Генетика людини
§16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика
§17. Завдання та методи сучасної селекції
§18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

§19. Запліднення у різних груп організмів
§20. Етапи індивідуального розвитку організмів. Початкові стадії ембріонального розвитку тварин
§21. Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка
§22. Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології
§23. Післязародковий розвиток і ріст організмів. Поняття про життєвий цикл
Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових

Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

§24. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання
§25. Наземно-повітряне та водне середовища життя
§26. Ґрунт та живі організми як середовище життя
§27. Біологічні адаптивні ритми організмів
§28. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій
§29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми
§30. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем
§31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері
§32. Вплив діяльності людини на стан біосфери
§33. Охорона біосфери
Практична робота № 3. Розв’язування задач з екології

Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

§34. Становлення еволюційних поглядів
§35. Чарльз Дарвін та основні положення його еволюційного вчення
§36. Подальший розвиток дарвінізму. Адаптації як результат еволюційного процесу
§37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції
§38, Вид і його критерії. Видоутворення
§39. Макроеволюційні процеси
§40. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів
Практична робота № 4. Порівняння природного та штучного добору

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

§41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на Землі
§42. Розвиток життя протягом палеозойської ери
§43. Розвиток життя протягом мезозойської ери
§44. Еволюційні події кайнозойської ери
Узагальнення курсу
Тлумачний словник термінів і понять
Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології

 
Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 
ISBN: 978-966-11-0061-8
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Біологія 11 клас П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес (стандарт, академічний рівень)" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.