Тлумачення всіх слів на літеру Г на сайті UKRead.Net
 

Що таке - Г, Г

Г, Г 
четверта літера укр. абетки, за конфігурацією дещо видозмінена кирилична; позначає приголосний звук г; вимовляється ге.Що таке - Г'ЮМ

Г'ЮМ 
(Hume) 
Девід, 1711-76, шотландський філософ, історик і економіст, представник емпіризму, скептицизму й агностицизму; критикував поняття причинності, сили та субстанції; сформулював закон асоціацій.Що таке - ГІДРОГЕОЛОГІЯ

ГІДРОГЕОЛОГІЯ 
галузь геології, що вивчає підземні води: їхнє походження, фізич. та хіміч. властивості, залягання, поширення у породах земної кори; г. встановила можливість використання цих вод у господарстві.

Що таке - ГІДРОГЕННІ ҐРУНТИ

ГІДРОГЕННІ ҐРУНТИ 
ґрунти, утворені при безпосередній участі ґрунтових вод; сюди належать болотні ґрунти (мулисті й торф'яні), а також осушувані (перегнійно-алювіальні, перегнійно-земляні).

Що таке - ГІДРОГЕНЕРАТОР

ГІДРОГЕНЕРАТОР 
система з'єднаних між собою гідротурбіни і електрогенератора.

Що таке - ГІДРОГЕНІЗАЦІЯ

ГІДРОГЕНІЗАЦІЯ 
приєднання водню до молекул ненасичених сполук; як правило, відбувається в присутності каталізатора; застосовується, напр., для надання жирам твердої консистенції (маргарин).

Що таке - ГІДРОБІОНТИ

ГІДРОБІОНТИ 
тварини чи рослини (гідрофіти), що мають різноманітні пристосування для життя у воді, напр., дихають киснем, розчиненим у воді, деякі г. витримують високий гідростатичний тиск (глибинні організми) або високу концентрацію солі (галобіонти).

Що таке - ГІДРО-

ГІДРО- 
перша частина складних слів, що вказує на їх дотичність до води, ск., гідрологія.

Що таке - ГІДРАТАЦІЯ

ГІДРАТАЦІЯ 
приєднання молекул води до молекул ін. речовин або іонів; в біологічних системах відповідний рівень г. клітин сприяє правильному розвитку життєвих процесів.

Що таке - ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ

ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
механізм, який діє на основі використання тиску рідини.