Реферати з Всесвітньої історії — Безкоштовні реферати з Всесвітньої історії — Всесвітня історія » Сторінка 7
 

У слова «міф» грецькі корені. Міф — означає сказання, переказ. Із цих сказань європейцям до XVI—XVII ст. були знайомі давньогрецькі й давньоримські міфи, які, зрештою, залишаються найвідомішими й сьогодні. З арабськими, німецькими, слов'янськими, індійськими й індіанськими переказами знайомство відбулося набагато пізніше. Надалі вчені звертаються до вивчення міфів народностей Австралії, Океанії й Африки. Це дозволяє не тільки зацікавленим людям, але й усім бажаючим познайомитися з давніми уявленнями цих народностей про світ. У результаті обробки стародавніх джерел виявився дивний факт основою всіх священних книг мусульман, християн і буддистів є ті ж самі пере роблені сказання та перекази...

У ході державного перевороту 23 серпня 1944 р. до влади в Румунії прийшов Національно-демократичний блок (НДБ), який сформував уряд країни на чолі з генералом К. Санатеску. Своє завдання новий уряд убачав у тому, щоб ліквідувати найбільш одіозні державні структури часів фашистської диктатури і здійснити поворот до режиму, що існував до 6 вересня 1940 р. У галузі зовнішньої політики він намагався відвернути загрозу окупації Румунії Червоною Армією і не допустити розвитку країни за радянським сценарієм. 26 — 28 серпня 1944 р. це питання обговорювалося на урядовому засіданні. Було вирішено звернутися до англо-американського командування з проханням висадити повітряний десант у районі Бухареста. Однак союзники не мали наміру загострювати стосунки з Москвою і не пішли на такий крок. 25 серпня Румунія оголосила війну Німеччині, а 12 вересня підписала перемир'я з країнами антигітлерівської коаліції...

З середини XIX ст. в національно-визвольному русі в польських землях розпочався новий етап. Він майже збігався з початком тут промислової революції і переходом, головним чином у Королівстві Польському та Сілезії, від мануфактурного до фабричного виробництва. У 1850 р. ліквідовано митні бар'єри між Королівством і Російською імперією, що забезпечувало швидший і вигідніший збут польських промислових товарів, особливо текстильних. Розвиткові перевезень промислової та сільськогосподарської продукції сприяло будівництво нових шляхів сполучення, зокрема залізниць, які з'єднали Варшаву з Петербургом, Берліном і Віднем. Водночас революційні події 1848-1849 рр. у Європі висували новонароджений польський промисловий стан, поряд із заможною шляхтою, у перші лави польського визвольного руху...

Так само як і фракійці, слов'яни належали до однієї з етніч-них гілок індоєвропейців. Найраніші з писемних свідчень про них, що збереглися до наших часів, належать Плінію Стар-шому (І ст. н. е.). В VI ст. слов'ян згадували Прокопій Кесарійський, Маврікій, Йордан. Уже в перші століття нашої ери слов'яни заселяли великі простори від Ельби (Лаби) на заході до Верхньої Волги й Сіверського Дінця на сході, Середнього та Нижнього Дунаю і Чорноморського узбережжя на півдні, Балтійського узбережжя на півночі. З їхніх численних племен поступово утворилися три гілки слов'янства — західна, схід-на й південна. В історії Балканського півострова найпомітні-шу роль відіграли південні та східні слов'яни, їхні племена візантійські й латинські автори називали "склавинами й "антами"...

12 вересня Румунія підписала перемир‘я з СРСР та країнами антигітлерівської коаліції. У жовтні 1944р. на базі патріотичного антигітлерівського фронту було створено Національно-демократичний фронт (НДФ), де домінуючий вплив мали комуністи демократи.
6 березня 1945 року було створено коаліційний уряд на чолі з лідером селянської організації “Фонд землеробів” Петеру Гроза.
10 лютого 1947 р. Румунія підписала Паризьку мирну угоду, яка б гарантувала країні національну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність...

У боротьбі за "Велику Східну Азію" в 1937-1945 рр. Японія втратила убитими 2,5 млн. чол., майже повністю була зруйнована промисловість, вичерпано стратегічні запаси країни. Винятково важким був моральний стан населення, яке після десятиліть ультрапатріотичної пропаганди зіткнулося із принизливою поразкою і втратило всі колонії, в т.ч. Курильські острови й Сахалін (нині площа країни – 375 тис. кв. км). Водночас програна війна підштовхнула значну частину населення країни до переосмислення традиційного суспільного укладу та усвідомлення необхідності реформ...

Питання про походження слов'ян — одне з ключових в історії народів Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Давні слов'яни — це племена, які є предками сучасних слов'янських народів. Однак вивчення їхньої історії значно ускладнюється відсутністю повноцінних писемних джерел про слов'ян майже до VI ст. н. е. Кращого залишає бажати і стан наявних відомостей. Перші фрагментарні свідчення про пращурів слов'ян наводять грецькі античні автори. Так, серед давніх греків дуже поширеним був т. зв. "сонячний камінь" (бурштин), який добували в далекій "північній країні на річці Ерідан". Саме давньогрецькі автори першими розповіли про племена "енетів" (венетів), від яких він надходив. Проте вони не повідомляли, де саме жило назване плем'я. Лише в першій чверті IV ст. до н. е. мореплавець і вчений Пітей з міста Массалія (сучасний Марсель) обігнув на кораблі Західну Європу і врешті-решт досяг "країни бурштину"...

Головним чинником, що сприяв виникненню перших цивілізацій, був перехід від привласнюючи до відтворюючих форм господарювання – неолітична революція. Люди помітили, що з розсипаних зерен диких злаків через певний проміжок часу виростають нові рослини. Спочатку вони просто поверталися до старих місць, де могли натрапити на такі випадкові «поля», а згодом стали спеціально засівати придатні ділянки. На перших порах примітивне господарство не могло повністю забезпечити потреби общини, тому продовжувало існувати збиральництво. Воно і на попередніх етапах було найстабільнішим джерелом їжі...

Що таке книга? В енциклопедичному словнику знаходимо визначення: «Книга – неперіодичне видання в вигляді зброшурованих листів друкованого матеріалу (об’ємом понад 48 сторінок); засіб масової інформації, наукової і технічної інформації, знаряддя пропаганди знань і виховання».* Енциклопедичний словник у 6-ти томах. Т. ІІ – Київ -1972 – с.312. Але, як ми знаємо, книга, в такому вигляді як вона є зараз, до нас прийшла не відразу. У минулому у неї було багато прообразів...

Щоб розкрити суть першої проблеми, потрібно звернути увагу на дослідження таких відомих істориків, як М. Аркас, М. Грушев-ський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, Н. Полонська-Васи-ленко (див. список літератури). Вивчення наукових праць цих авторів допоможе прийти до усвідомлення того, що в першій половині XIX ст. в Україні мав місце інтенсивний розклад феодально-кріпосницької системи, який у 60-ті роки переріс в її глибоку кризу. В надрах цієї системи розвивалися риси нового, капіталістичного ладу. Шляхи буржуазного розвитку могли бути різними: або поступове перетворення, що проводилося самими поміщиками, або революційний злам кріпосницьких порядків повсталим селянством. Надзвичайна слабкість, низька соціальна свідомість, розпорошеність тих суспільних сил, які вимагали перетворень як в Україні, так і в Росії, в цілому дали можливість царському урядові провести реформу згори, в інтересах самих поміщиків за рахунок селянства...