Реферати з Географії — Безкоштовні реферати з Географії — Географія » Сторінка 3
 

Творче завдання - це взаємозв'язок пізнавального та розумового завдань, його рішення вимагає від учня застосовування раніше засвоєних знань та умінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову їх на основі способу рішення, бачення нової проблеми в традиційній ситуації, бачення структури і нової функції об'єкта, важливе напруження думки, збудження розумової діяльності. Підвести школярів від простого і часто необдуманого відтворення знань до їх самостійного добування, вміння міркувати, робити висновки і висувати гіпотези шлях непростий. Тому проміжною і сполучною ланкою між завданнями репродуктивними та творчими є завдання частково-пошукового характеру. Під час їх вирішення школярі вчаться встановлювати логічно завершені зв'язки між судженнями та умовиводами...

Гідрографічна мережа території міста відноситься до басейну р. Сіверського Дінця, що є найбільш великою притокою Дону. Він бере початок на Середньоруській височині і, прямуючи на південь, потім на південний схід, перетинає ряд областей України і РФ. Загальна протяжність річки 1053 км, площа її басейну 98900 км2. Сіверський Дінець приймає багато приток...

Село розкинулося над повноводним Прутом
Чарівне Покуття – наш рідний край. Знаменита і неповторна історії сіл і міст нашого мальовничого куточка, людей, які жили і проживають у ньому...

Село розкинулося над повноводним Прутом
Чарівне Покуття – наш рідний край. Знаменита і неповторна історії сіл і міст нашого мальовничого куточка, людей, які жили і проживають у ньому...

Коралові острови утворюються будовами коралових поліпів. Коралові поліпи живуть великими скупченнями на глибині до 50 м. Приклинюючись до твердого дна моря, вони поростають зверху, поширюються вширину. Утворюють витягнуті в довжину рифи і невеликі низовинні острови кільцеподібної форми – ???. коралові поліпи можуть жити в океанічній воді з температурою не нижче + 20 оС, тому коралові острови зустрічаються лише в морях жаркого поясу, між 30о пн. ш. і 30...

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — це сукупність виробництв, які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію. Це — один із провідних комплексів, від рівня розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та добробут людей.

вано-Франківщина (Прикарпаття) розташована у передгір’ї Українських Карпат.
За характером рельєфу територія області складається з 3 частин: Карпат, Передкарпаття та Придністров’я (рівнинна). Карпати, що охоплюють майже половину області, поділяються на такі гірські масиви: Горгани, Чорногора, Чивчини і гори Гриняви.
Івано-Франківська область – регіон, багатий на корисні копалини та рекреаційні ресурси. Івано-Франківщина володіє десятою частиною всіх лісових ресурсів України...

Посилення інтернаціоналізації господарського життя, зростання міжнародної торгівлі породили потребу у постійно зростаючій масі фінансово-кредитних ресурсів. У широкому розумінні слова вони є специфічною формою виробничих відносин, підсистемою економічного базису з певною регулюючою основою, видом економічних відносин. У більш вузькому значенні термін "фінанси" (лат. finantia - платіж) спочатку означав завершення розрахунків (платежів) у грошових відносинах між населенням і державою, а потім розповсюдився як на всі платежі на користь держави й різноманітних державних інститутів, так і на грошові операції по відкупах та чеканці монет...

Вирощування розсади.
Для запобігання ураження розсади шкідниками і хворобами потрібно вирощувати її у окремих приміщеннях, які називаються розсадними відділеннями. Вони відрізняються від виробничих приміщень більш потужною системою підгрунтового обігріву, наявністю обладнання для досвічування розсади, та механізації усіх процесів з її вирощування. Розсадні відділення обладнуються установками для автоматичного регулювання температурного режиму. Розташовують ці приміщення у крайній частині теплиці...

Літосфера і рельєф: Внутрішня будова Землі. Абсолютний геологічний вік. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Вивітрювання. Геохронологічна шкала та відносний геологічний вік