Подати на друк

Історія України (Довідник): ГЕТИ

ГЕТИ - племена фракійського походження, які у 6-4 ст. до н.е. проживали на пн. Балканського піво-ва та пониззі Дунаю. Згадки про них містяться у творах давньогрецьких авторів, зокрема Геродота та Страбона. Брали участь у війні з перським царем Дарієм I у 513 р. до н. е. Впродовж 4 ст. до н.е. вели війни з македонськими царями Філіппом III та його сином Олександром.

    З серед. 1 ст. до н.е. до поч. 2 ст. н.е. вели війни з Римською державою, які закінчились поразкою Г. і включенням заселених ними земель до складу римської провінції Дакія. Протягом тривалого часу нападали на грецькі колонії у Північному Причорномор'ї, в результаті чого деякі з них (Тіра, Ольвія), були майже цілком знищені.

Даний матеріал знаходиться в "Онлайн Бібліотеці" (UkRead.Net)