Скачати або переглянути онлайн підручник для 5 класу з Української мови "Єрмоленко С., Сичова В. 2013 рік" » Онлайн Бібліотека — UkRead.Net
 


Українська мова 5 клас Єрмоленко С., Сичова В. 2013 рік

Переглядів: 15 Категорія: Шкільні підручники / Шкільні підручники для 5 класу / Шкільні підручники з Української мови для 5 класу

0.0
0 Оцінок
 
0.0
Хороший сайт?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Допомогло?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0.0
Зручно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
0.0
Якісно?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 ЗмістЗвернення до учнів
3

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України
5
§ 2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
9
§ 3. Іменник
13
§ 4. Прикметник
20
§ 5. Числівник
24
§ 6. Займенник
27
§ 7. Дієслово
30
§ 8. Прислівник
35
§ 9. Прийменник
39
§ 10. Сполучник
42
Завдання для самоперевірки
46

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні
49
§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
52
§ 13. Речення з одним головним членом
57
§ 14. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
60
§ 15. Другорядні члени речення
63
§ 16. Речення з однорідними членами
67
§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
71
§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні
74
§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами
78
§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
82
§ 21. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
86
§ 22. Діалог. Тире при діалозі
90
Основні поняття до розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»
94
Завдання для самоперевірки
95

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки
97
§ 24. Приголосні тверді і м’які
101
§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні
103
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ
106
§ 27. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ
109
§ 28. Склад. Основні правила переносу слів
113
§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник
116
§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
120
§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів
122
§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
126
§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
128
§ 34. Спрощення в групах приголосних
131
§ 35. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]
134
§ 36. Чергування [о], [е] з [і]
138
§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш
141
§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
144
§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
146
§ 40. Основні випадки чергування у — в, і — й
149
§ 41. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака
152
§ 42. Сполучення йо, ьо
155
§ 43. Правила вживання апострофа
157
§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
161
§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів
164
Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
169
Завдання для самоперевірки
170

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
174
§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники
177
§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
180
§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
184
§ 50. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
186
§ 51. Омоніми
189
§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови
191
Основні поняття до розділу «Лексикологія»
196
Завдання для самоперевірки
196

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова
199
§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова
202
§ 55. Вимова і написання префікса з- (зі-, с-)
205
§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без-
208
§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-
210
Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»
214
Завдання для самоперевірки
215

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність
217
§ 59. Аудіювання, читання, говоріння, письмо
219
§ 60. Спілкування як важливий складник культури людини
224
§ 61. Текст. Основні ознаки тексту
227
§ 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту
230
§ 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів
233
§ 64. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум
238
§ 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
242
§ 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
246
§ 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
247
§ 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю
249
§ 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
252
§ 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях
256
§ 71. Твір-опис тварини в художньому і науковому стилях
261
§ 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі
264
§ 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик
266
§ 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі
267
§ 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі
270
§ 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру
273
§ 77. Ділові папери. Написання листів. Адреса
275

Додатки

Додаток 1. З орфографічного словника
278
Додаток 2. З орфоепічного словника
280
Додаток 3. Зі словника іншомовних слів
282
Додаток 4. Із тлумачного словника
284
Додаток 5. З етимологічного словника
286
Додаток 6. Зі словника синонімів
287
Додаток 7. Зі словника антонімів
289Додаткова інформаціяУкраїнська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 
ISBN: 978-966-349-402-9
Формат: PDF (електронна книга)Перегляд Підручника


 
Скачати "Українська мова 5 клас Єрмоленко С., Сичова В. 2013 рік" в PDF форматі
 

Всі підручники завантажуються в форматі PDF. Для їх перегляду рекомендуємо встановити (при потребі) "FoxitReader PDF".

 
 
 

Помітили помилку або неефективне посилання?

Виділіть проблемний фрагмент мишкою і натисніть CTRL + ENTER.
У вікні опишіть проблему і відправте Адміністрації ресурсу.