Реферати з Геології — Безкоштовні реферати з Геології — Геологія » Сторінка 27
 

З прийняттям Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991 р.) В Україні створилися передумови для кардинальної перебудови екологічної політики і для створення нових режиму і механізму природокористування, більш адекватних об’єктивним вимогам суспільного розвитку, сучасного етапу НТР і ринковим відносинам. При цьому центральне місце відводилось посиленню економічного регулювання і економічним підоймам раціоналізації сфери природокористування...

Застосовують два способи кутових вимірювань в полігонометричних ходах: спосіб вимірювання окремого кута і спосіб кругових заходів...

Селеві потоки завдають істотних збитків народному господарству Українських Карпат, вони заносять селевими відкладеннями шосейні і залізничні дороги, руйнують лінії електропередач і берегоукріплюючі спорудження, зносять окремі будинки, причому проходження селів супроводжується людськими жертвами, що надає селевим процесам катастрофічного характеру...

Стаття присвячена постатям двох відомих дослідників-археологів: В. В. Хвойці та М. О. Макаренку. На підставі листування простежуються наукові контакти вчених, окреслюється коло взаємних інтересів, з'ясовуються місця археологічних досліджень...

Застосовують два способи кутових вимірювань в полігонометричних ходах:спосіб вимірювання окремого кута і спосіб кругових заходів.
Спосіб вимірювання окремого кута застосовується, якщо на пункті два напрямки. Вцьому випадку вимірюється кут між двома напрямками.
Якщо на пункті три або більше напрямків, застосовується спосіб круговихзаходів. В цьому випадку вибирається початковий напрямок і вимірюються усінапрямки по відношенню до початкового...

Сель — короткочасний бурхливий паводок на гірських річках з величезною кількістю наносів, що надає йому характер бруднокамінного потоку.
Селеві потоки завдають істотних збитків народному господарству Українських Карпат, вони заносять селевими відкладеннями шосейні і залізничні дороги, руйнують лінії електропередач і берегоукріплюючі спорудження, зносять окремі будинки, причому проходження селів супроводжується людськими жертвами, що надає селевим процесам катастрофічного характеру.
Експедиція, що склалася в регіоні, мала на меті проведення наукових досліджень і розроблення заходів боротьби із селями. Саме в рамках селевої проблеми в Карпатах була започаткована наша співдружність із професорами...

Хвойка В. В.+929:902(477)Макаренко М. О. Вікторія Колеснікова,
завідувач наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, канд. іст. наук
ДВІ ПОСТАТІ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ: В. В. ХВОЙКА ТА М. О. МАКАРЕНКО (Заматеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України)
Стаття присвячена постатям двох відомих дослідників-археологів: В. В. Хвойці таМ. О. Макаренку. На підставі листування простежуються наукові контакти вчених,окреслюється коло взаємних інтересів, з'ясовуються місця археологічнихдосліджень.
Ключові слова: М. О. Макаренко, В. В. Хвойка, археологічні дослідження...

Наприкінці 40-х років минулого століття, завдяки працям М.А. Солнцева[22, 23], вітчизняне ландшафтознавство мало непогано розроблену морфологічнуструктуру свого основного об’єкта дослідження – географічного ландшафту. Разомз тим, щодо ландшафтної структури гірських територій, було лише зрозуміло, щовона має бути значно складнішою. Ця складність виникала внаслідок значноїподрібненості ландшафтних виділів, їхнього динамізму в просторі та часі,експозиційної, літологічної...