Реферати з Геології — Безкоштовні реферати з Геології — Геологія » Сторінка 2
 

Ніагарський водоспад знаходиться на території штату Нью-Йорк на річці Ніагара, яка витікає з великого озера Ері та знаходиться на кордоні США та Канади. Висота водоспаду складає близько 50 м. Спокійний, рівний і дуже сильний шум водоспаду чути аж за 20 км навкруги. Індіанці племені ірокезів назвали водоспад Нікакаре – “Великий шум”. Європейці побачили Ніагарський водоспад в 17 ст., а 180 років тому тут було збудовано перший готель.
Щодня водоспад відвідують сотні туристів, які повинні пройти ряд „процедур”, щоб побачити славнозвісне чудо світу. Спочатку вони отримують спецодяг – поліетиленові плащі та резинові босоніжки, в яких вони очікують в півторагодинній черзі на спуск у ліфті на платформу, котра відкриває їм шлях до споглядання водоспадів впритул: знизу вверх. Туристи мають змогу підійти до води настільки близько, що створюється ефект зливи, і вони, незважаючи на спецодяг, залишаються мокрими з ніг до голови.

Одним із напрямів ефективного застосування ландшафтного підходу до роз-в’язання наукових та прикладних задач комплексного характеру стала радіоекологія. Цьому сприяло те, що радіоактивно забрудненими внаслідок Чорнобильської катаст-рофи стали території Київського та Житомирського Полісся, різні за ландшафтною структурою та за сукупністю умов міграції радіонуклідів.
Вже протягом перших років після аварії з’ясувалося, що серед природних територіальних комплексів радіоактивно забруднених територій трапляються такі, що за рівних умов забруднення виявляють, порівняно з іншими, значну інтенсивність біогенної міграції та акумуляції радіонуклідів шляхом їхнього залучення до харчових ланцюгів. Як наслідок, такі ПТК, господарське та рекреаційне використання яких сприяє зростанню дозових навантажень на населення, можна вважати радіоекологічно критичними. Водночас, їхня критичність зумовлена не стільки високими рівнями забруднення, як сукупністю ландшафтно-геохімічних умов, що визначають накопичення радіонуклідів біотою.

На всіх етапах історичного розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людини з природою. В сучасних умовах посилюється взаємозалежність господарства і природи. Розвиток продуктивних сил в умовах ринкової економіки пов’язаний з включенням у господарство краю дедалі більшої кількості природних ресурсів та природних умов і збільшення навантаження на навколишнє середовище.
Природні умови елементи природного середовища, що не беруть безпосередньо участі в суспільному виробництві, але важливі для життя і діяльності людського суспільства.
Природні ресурси – такі елементи природного середовища, які можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства і підвищення якості життя і беруть участь як у матеріальному виробництві, так і в невиробничій сфері.

В умовах сучасного бою успіх бойових дій залежить від ефективності і повноти інформації розвідки. Головна задача розвідки переднього краю складається в своєчасному і точному визначенні місцеположення координат цілей. Без цього не можлива поразка їх вогнем артилерії та іншими вогневими засобами. В теперешній час існує досить багато способів визначення координат цілей. Дамо короткий аналіз цих способів з точки зору виконання вищевказаних задач.
Окомірно. Даний спосіб не дає можливості з відповідною точністю і об'єктивністю визначити параметри, що необхідні для бойової діяльності підрозділу, оскільки повністю залежить від фахово-психологічних особливостей операторів.
На слух. Цей спосіб є суто суб'єктивним і як в попередньому випадку не дає змогу отримати елементи щодо бойового забезпечення.

Велика гірська система Карпат починається недалеко від Братіслави (Словаччина) і закінчується на південному сході поблизу Залізних воріт (Румунія). Довжина Карпат приблизно 1500 км. Дугою із трьох сторін оточують вони Середньоєвропейську низовину. У північно-західній частині їхня ширина становить 240 км, у південно-західній - 340, а в північно-східній, де розташовані українські Карпати, вона звужується до 100-120 км.
Залежно від розташування, біогеографічного районування та особливостей Карпати поділяються на Західні, Східні і Південні. Західні - розташовані на території Словаччини, Чехії, Польщі і, частково, Угорщини, де й є найвища точка Карпат - гора Герлах (2655 м). Південні - меридіально розкинулися на території Румунії. Східні (за винятком Східних Бескидів, що у Словаччині та Польщі, а також Семиградських гір, що у Румунії) - на території України.

Історія вивчення карстових печер України тісно пов'язана з історією географічних, геологічних, біологічних, археологічних, карстознавчих досліджень. Карстова комісія НАН України в 1993 р. виступила з ініціативою підготовки зведення з цього питання. Нею використані архівні матеріали, численні літературні посилання, а також свідчення багатьох дослідників (С. В. Альбов, О. М. Бадер, Г. О. Бачинський, М. А. Гвоздецький, О. І. Домбровський, Б. М. Іванов, О. А. Ломаєв, В. Ф. Пчелінцев тощо)...

Розглянемо полігонометричний хід А, 1, 2, ..., n, С, в якому виміряні кути , сторони , відомі координати пунктів А і С, та вихідні дирекційні кути та (рис. 3.17)...

На сучасному етапі життєдіяльності людство зіштовхнулося із проблемою раціонального використання природних ресурсів взагалі і водних, зокрема. За останні 40-50 років річки і їх русла відчувають зростаюче навантаження від господарської діяльності людини. Так, за даними Європейського Агенства навколишнього середовища [1], в деяких країнах Західної Європи, а саме в Бельгії, Англії, Данії, Уельсі, тільки 20% річок не зазнали антропогенного втручання. В результаті значно змінюються процеси руслоформування, морфологія і динаміка русел. В свою чергу, це впливає на характеристики водного потоку і якості води, стан заплав та берегових схилів, причому, як зазначають Беркович К.М. та Іванова О.Ю.[2], антропогенна складова іноді на порядок перевищує природні зміни...

В зв’язку з науково-технічним прогресом, який відбувається у світі, і новими завданнями, які ставляться перед геодезичною галуззю України, державна геодезична мережа, підлягає оновленню та модернізації. 8 червня 1998р. постановою Кабінету Міністрів України затверджені “Основні положення створення державної геодезичної мережі України”. В 1999 році Головним Управлінням Геодезії Картографії та Кадастру при Кабінеті Міністрів України видана “Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500”...

Перезволожені ландшафтні системи (ПЛС) – це природні системи різної складності і різного рівня, до яких ми зачислюємо торфовища, болотні масиви, заболочені землі, а також території, що в минулому були болотом чи заболоченою ділянкою і в результаті використання людиною втратили властивості цих природних систем. Отже, термін перезволожені ландшафтні системи об’єднує велику кількість об’єктів за такими двома головними ознаками:..